Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
650 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 198 900,00
Zaplatené:
1876.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
20

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov; položka 9 Presun manipulovanej hmoty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Pavel Bielik 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78307
Ľubomír Ďurček 3 572 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78308
Ladislav Maslen 1 568 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78309
Jozef Kozarov Ml. 2 570 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78310
Miloš Húdok 2 570 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78311
Miroslav Halmo 5 574 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78312
FORESTRA, s.r.o. 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78313
Pavel Adamec 11 618 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78314
Marián Kerek 7 577 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78315
Ľuboš Šlošiarik 11 618 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78316
Lesy Vtáčnik s.r.o. 11 618 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78317
Milan Klanica 2 570 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78318
Bohumil Korec 2 570 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78319
NEOFOREST s.r.o. 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78320
LES-Timotej Maruška 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78321
Di Mihálik, s.r.o. 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78322
Šuriansky s.r.o. 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78323
LIGNEUS, s.r.o. 17 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78324
Vladimír Maňkovský 13 621 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78325
LESPROGRES s.r.o. 8 602 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78326

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva R/001/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752267/content/437491/download","filename":"Zmluva CRZ 7915-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60217 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751546/content/434035/download","filename":"cit p 60217.pdf"}]
Zmluva R/020/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752325/content/437932/download","filename":"Zmluva CRZ 7948-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60209 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751528/content/433985/download","filename":"cit p 60209.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60211 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751532/content/433991/download","filename":"cit p 60211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60210 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751530/content/433989/download","filename":"cit p 60210.pdf"}]
Zmluva R/003/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752271/content/437553/download","filename":"Zmluva CRZ 7917-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752282/content/437588/download","filename":"Zmluva CRZ 7921-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752279/content/437576/download","filename":"Zmluva CRZ 7920-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60208 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751526/content/433976/download","filename":"cit p 60208.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60206 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751522/content/433968/download","filename":"cit p 60206.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60214 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751538/content/434006/download","filename":"cit p 60214.pdf"}]
Zmluva R/015/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752309/content/437909/download","filename":"Zmluva CRZ 7942-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748654/content/421097/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 02.pdf"}]
Zmluva R/019/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752321/content/437927/download","filename":"Zmluva CRZ 7947-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/009/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752292/content/437873/download","filename":"Zmluva CRZ 7930-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60204 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751518/content/433954/download","filename":"cit p 60204.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60220 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751552/content/434052/download","filename":"cit p 60220.pdf"}]
Zmluva R/017/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752314/content/437919/download","filename":"Zmluva CRZ 7944-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60207 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751524/content/433972/download","filename":"cit p 60207.pdf"}]
Zmluva R/014/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752307/content/437907/download","filename":"Zmluva CRZ 7941-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503985/download","filename":"02 Príloha č. 2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503987/download","filename":"04 Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503988/download","filename":"05 Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503989/download","filename":"06 Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503990/download","filename":"07 Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503991/download","filename":"08 Príloha č. 5 RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503992/download","filename":"09 Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503993/download","filename":"10 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503994/download","filename":"01 Súťažné podklady ťažbová činnosť 2017 LS 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503996/download","filename":"03 Rámcová dohoda vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713824/content/503997/download","filename":"11 JED-formulár.pdf"}]
Zmluva R/005/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752277/content/437572/download","filename":"Zmluva CRZ 7919-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748686/content/421208/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 02.pdf"}]
Zmluva R/010/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752295/content/437876/download","filename":"Zmluva CRZ 7932-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/011/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752298/content/437893/download","filename":"Zmluva CRZ 7938-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/002/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752269/content/437550/download","filename":"Zmluva CRZ 7916-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60201 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751510/content/433937/download","filename":"cit p 60201.pdf"}]
Zmluva R/016/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752311/content/437915/download","filename":"Zmluva CRZ 7943-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60203 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751515/content/433949/download","filename":"cit p 60203.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60212 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751534/content/433997/download","filename":"cit p 60212.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750156/content/426662/download","filename":"Správa o zákazke TČ 02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60202 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751513/content/433940/download","filename":"cit p 60202.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60213 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751536/content/433999/download","filename":"cit p 60213.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741930/content/498651/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 02.pdf"}]
Zmluva R/018/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752319/content/437925/download","filename":"Zmluva CRZ 7946-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60216 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751544/content/434031/download","filename":"cit p 60216.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936043/content/737411/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zmluva R/012/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752301/content/437897/download","filename":"Zmluva CRZ 7939-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752275/content/437568/download","filename":"Zmluva CRZ 7918-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752303/content/437901/download","filename":"Zmluva CRZ 7940-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60205 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751520/content/433955/download","filename":"cit p 60205.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60219 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751550/content/434046/download","filename":"cit p 60219.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937229/content/740262/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za rok 2017 ŤČ LS02 2017.pdf"}]
Zmluva R/008/17/06/02 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752289/content/437869/download","filename":"Zmluva CRZ 7922-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60215 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751542/content/434019/download","filename":"cit p 60215.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948800/content/697288/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za roky 2017 2018 ŤČ LS02 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60218 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751548/content/434041/download","filename":"cit p 60218.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948796/content/697268/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748627/content/420979/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS02.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×