Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
650 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 294 500,00
Zaplatené:
1429.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
17

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov; položka 9 Presun manipulovanej hmoty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Igor Vážan - POLES 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78343
Anton Richter 17 370 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78344
Juraj Mak 18 626 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78345
Juraj Mak ml. 18 626 400,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78346
Ľuboš Baláž 23 632 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78347
FORESTRA, s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78348
Drevorez D.G., s. r. o. 3 71 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78349
Di Mihálik, s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78350
JAVIL-služby s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78351
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78352
Miroslav Losonczi 17 370 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78353
Šuriansky s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78354
LESSMAN s.r.o. 29 648 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78355
Jozef Murín 17 370 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78356
LIGNEUS, s.r.o. 30 650 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78357
Les & Farma s.r.o. 20 382 700,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78358
LESPROGRES s.r.o. 26 645 800,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78359

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 60515 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751854/content/435881/download","filename":"cit p 60515.pdf"}]
Zmluva R/016/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752522/content/438825/download","filename":"Zmluva CRZ 8058-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/011/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752504/content/438750/download","filename":"Zmluva CRZ 8053-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plne 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937241/content/740283/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za rok 2017 ŤČ LS05 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60512 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751848/content/435862/download","filename":"cit p 60512.pdf"}]
Zmluva R/015/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752520/content/438820/download","filename":"Zmluva CRZ 8057-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/012/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752508/content/438771/download","filename":"Zmluva CRZ 8054-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/004/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752470/content/438632/download","filename":"Zmluva CRZ 8043-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60504 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751823/content/435778/download","filename":"cit p 60504.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60510 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751841/content/435813/download","filename":"cit p 60510.pdf"}]
Zmluva R/014/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752517/content/438783/download","filename":"Zmluva CRZ 8056-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741936/content/498666/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 05.pdf"}]
Zmluva R/009/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752493/content/438725/download","filename":"Zmluva CRZ 8050-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60508 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751833/content/435794/download","filename":"cit p 60508.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976115/content/702827/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60502 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751819/content/435773/download","filename":"cit p 60502.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60517 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751859/content/435889/download","filename":"cit p 60517.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750172/content/426719/download","filename":"Správa o zákazke TČ 05.pdf"}]
Zmluva R/001/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752457/content/438598/download","filename":"Zmluva CRZ 8040-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752484/content/438685/download","filename":"Zmluva CRZ 8046-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748695/content/421246/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 05.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936050/content/737414/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60507 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751829/content/435787/download","filename":"cit p 60507.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748680/content/421196/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 05.pdf"}]
Zmluva R/013/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752515/content/438779/download","filename":"Zmluva CRZ 8055-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60503 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751821/content/435775/download","filename":"cit p 60503.pdf"}]
Zmluva R/008/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752488/content/438708/download","filename":"Zmluva CRZ 8048-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976134/content/702863/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za roky 2017 2018 ŤČ LS05 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60514 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751852/content/435875/download","filename":"cit p 60514.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60513 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751850/content/435865/download","filename":"cit p 60513.pdf"}]
Zmluva R/010/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752500/content/438743/download","filename":"Zmluva CRZ 8051-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/002/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752462/content/438606/download","filename":"Zmluva CRZ 8041-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60511 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751843/content/435853/download","filename":"cit p 60511.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751843/content/435854/download","filename":"cit p 60511.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748647/content/421083/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS05.pdf"}]
Zmluva R/017/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752525/content/438827/download","filename":"Zmluva CRZ 8059-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60505 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751825/content/435782/download","filename":"cit p 60505.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60516 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751857/content/435885/download","filename":"cit p 60516.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60509 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751835/content/435797/download","filename":"cit p 60509.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60506 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751827/content/435785/download","filename":"cit p 60506.pdf"}]
Zmluva R/006/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752479/content/438677/download","filename":"Zmluva CRZ 8045-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/003/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752467/content/438630/download","filename":"Zmluva CRZ 8042-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/17/06/05 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752474/content/438670/download","filename":"Zmluva CRZ 8044-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504109/download","filename":"02 Príloha č. 2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504111/download","filename":"04 Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504112/download","filename":"05 Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504113/download","filename":"06 Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504114/download","filename":"07 Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504115/download","filename":"08 Príloha č. 5 RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504116/download","filename":"09 Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504117/download","filename":"10 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504118/download","filename":"01 Súťažné podklady ťažbová činnosť 2017 LS 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504119/download","filename":"03 Rámcová dohoda vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713830/content/504120/download","filename":"11 JED-formulár.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60501 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751813/content/435759/download","filename":"cit p 60501.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751813/content/435760/download","filename":"cit p 60501.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×