Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
535 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 508 300,00
Zaplatené:
1216.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov;

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIELIK P, s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93048
FORESTRA, s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93049
Anton Richter 17 309 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93050
Šuriansky s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93051
Ľuboš Baláž 23 523 100,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93052
TARATOR s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93053
Les & Farma s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93054
Juraj Mak 18 515 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93055
Juraj Mak ml. 18 515 900,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93056
Branislav Úradník 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93057
LESPROGRES s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93058
Drevorez D.G., s. r. o. 15 363 500,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93059
LESSMAN s.r.o. 30 535 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2018 93060

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 60501 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928311/content/708244/download","filename":"60501.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60503 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928315/content/708250/download","filename":"60503.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60508 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928325/content/708272/download","filename":"60508.pdf"}]
Zmluva R/012/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930003/content/714837/download","filename":"Zmluva CRZ 8363-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60506 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928321/content/708257/download","filename":"60506.pdf"}]
Zmluva R/009/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929994/content/714809/download","filename":"Zmluva CRZ 8359-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/007/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929990/content/714807/download","filename":"Zmluva CRZ 8357-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926235/content/701121/download","filename":"Správa o zákazke TČ 2018 LS 05.pdf"}]
Zmluva R/001/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929976/content/714791/download","filename":"Zmluva CRZ 8351-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/013/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930009/content/714929/download","filename":"Zmluva CRZ 8364-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639236/download","filename":"02 príloha č. II súťažných podkladov 05 LS Nitrianske Pravno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639237/download","filename":"03 ramcova dohoda 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639238/download","filename":"01 súťažné podklady ŤČ 2018 lesná správa 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639240/download","filename":"04 príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639241/download","filename":"05 príloha č. 2 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639242/download","filename":"06 príloha č. 3 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639243/download","filename":"07 príloha č. 3.1 RD Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639244/download","filename":"08 príloha č. 4 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639245/download","filename":"09 príloha č. 5 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639246/download","filename":"10 príloha č. 5.1 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639247/download","filename":"11 podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891602/content/639248/download","filename":"12 JED-formulár 05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60511 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928331/content/708281/download","filename":"60511.pdf"}]
Zmluva R/003/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929980/content/714793/download","filename":"Zmluva CRZ 8353-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926223/content/701108/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 2018 LS 05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60504 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928317/content/708253/download","filename":"60504.pdf"}]
Zmluva R/011/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929998/content/714811/download","filename":"Zmluva CRZ 8362-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60507 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928323/content/708258/download","filename":"60507.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926212/content/701083/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 2018 LS 05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60512 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928333/content/708284/download","filename":"60512.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60513 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928335/content/708286/download","filename":"60513.pdf"}]
Zmluva R/010/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929996/content/714810/download","filename":"Zmluva CRZ 8361-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/008/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929992/content/714808/download","filename":"Zmluva CRZ 8358-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60502 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928313/content/708247/download","filename":"60502.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60510 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928329/content/708278/download","filename":"60510.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926201/content/701071/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2018 LS05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60505 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928319/content/708255/download","filename":"60505.pdf"}]
Zmluva R/004/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929982/content/714794/download","filename":"Zmluva CRZ 8354-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/002/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929978/content/714792/download","filename":"Zmluva CRZ 8352-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2019 30. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022043/content/908360/download","filename":"01 Suma uhradeného plnenia za rok 2018 ŤČ LS05.pdf"}]
Zmluva R/005/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929985/content/714805/download","filename":"Zmluva CRZ 8355-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/18/06/05 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929988/content/714806/download","filename":"Zmluva CRZ 8356-2017-LSR - textová verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. December 2017 15. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912750/content/759422/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 2018 LS 05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60509 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928327/content/708274/download","filename":"60509.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×