Obstarávanie

Vypracovanie správy o hodnotení stavby Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentáci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 386 751,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 386 751,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313440-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vypracovanie správy o hodnotení stavby Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR stavieb Rýchlostná cesta R4 Lipníky - Kapušany, Rýchlostná cesta R4 Giraltovce - Kuková a Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 386 751,00 Neuvedené EUR 22. August 2016 74821

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480432/download","filename":"Časový harm. postupu prác a termíny prac. rokovaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480433/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480434/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480435/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480436/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480437/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480438/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480439/download","filename":"Titulný list + Zmluva o združení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480440/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709727/content/480441/download","filename":"Vyhlásenie skupiny dodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480385/download","filename":"Časový harmonogram postupu prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480386/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480387/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480388/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480389/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480390/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480391/download","filename":"Splnomocnenie člena skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709718/content/480392/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zmluva Zmluva na vypracovanie správy o hodnotení stavby - R4 Svidník - Kapušany, R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma, DSZ, DÚR, 8a 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707359/content/460912/download","filename":"ZM_2016_0350_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709732/content/480455/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0350-skutočne uhradené plnenie 2017_celé 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961306/content/761000/download","filename":"ZM_2016_0350_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709716/content/480348/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218538/download","filename":"A1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218539/download","filename":"B1 5.1 Požiadavky na spracovanie dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218540/download","filename":"B1 5.2 Tabuľky F a G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218541/download","filename":"B1 5.3 Prehľadná situácia R4 Št hr SR_PR-Kapušany-v02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218542/download","filename":"B1 5.4 Cena verejnej práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218543/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny_I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218544/download","filename":"B1 1.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie Správy EIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218545/download","filename":"B1 1.2 Základné náležitosti Správy EIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218546/download","filename":"B1 1.3 Kritéria hodnotenia variantov Správy EIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218547/download","filename":"B1 1.4 Rozsah hodnotenia MŽP SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218548/download","filename":"B1 2.1 Podklady a požiadavky DSZ,DÚR,8a R4 Lipníky-Kapušany-v02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218549/download","filename":"B1 2.2 Základné náležitosti DSZ,DÚR R4 Lipníky-Kapušany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218550/download","filename":"B1 2.3 Základné náležitosti 8a R4 Lipníky-Kapušany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218551/download","filename":"B1 2.4 Požiadavky oIGP R4 Lipníky-Kapušany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218552/download","filename":"B1 3.1 Podklady a požiadavky DSZ,DÚR,8a R4 Giraltovce-Kuková-v02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218553/download","filename":"B1 3.2 Základné náležitosti DSZ,DÚR R4 Giraltovce-Kuková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218554/download","filename":"B1 3.3 Základné náležitosti 8a R4 Giraltovce-Kuková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218555/download","filename":"B1 3.4 Požiadavky oIGP R4 Giraltovce-Kuková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218556/download","filename":"B1 4.1 Podklady a požiadavky DSZ,DÚR,8a R4 Rakovčík-Radoma-v02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218557/download","filename":"B1 4.2 Základné náležitosti DSZ,DÚR R4 Rakovčík-Radoma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218558/download","filename":"B1 4.3 Základné náležitosti 8a R4 Rakovčík-Radoma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218559/download","filename":"B1 4.4 Požiadavky oIGP R4 Rakovčík-Radoma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580528/content/218560/download","filename":"B1 1.5 Širšie vzťahy - umiestnenie navrhovanej činnosti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480324/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480325/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480326/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480327/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480328/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480330/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480332/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480333/download","filename":"Splnomocnenie člena skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480334/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709712/content/480335/download","filename":"Vyplnený formulár na predloženie ponuky.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2016/0350 na vypracovanie správy o hodnotení stavby R4 Svidník - Kapušany, DSZ, DÚR, Oznámenie 8A po vypracovaní DÚR R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022839/content/857188/download","filename":"DZM_2016_0350_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708930/content/476515/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708930/content/476516/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708930/content/476517/download","filename":"zapisnica kritériá - 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708930/content/476518/download","filename":"zapisnica kritériá - 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708930/content/476519/download","filename":"zapisnica kritériá - 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZM/2016/0350 30. August 2016 30. August 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 - Ostatné 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580531/content/218618/download","filename":"§ 41 - Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0350 na vypracovanie správy o hodnotení stavby R4 Svidník - Kapušany, DSZ, DÚR, Oznámenie 8A po vypracovaní DÚR R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017487/content/901268/download","filename":"DZM_2016_0350_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708926/content/476480/download","filename":"zapisnica splnenie podm.účasti - ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 - Kritériá 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580537/content/218643/download","filename":"§ 41 - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708928/content/476484/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708928/content/476485/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0350-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958162/content/747490/download","filename":"ZM_2016_0350_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/580534/content/218627/download","filename":"Doplnenie SP - profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709723/content/480405/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706750/content/457811/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637125/content/618904/download","filename":"Oznamenie o vyhodnoteni - web.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2016/0350 na vypracovanie správy o hodnotení stavby R4 Svidník - Kapušany, DSZ, DÚR, Oznámenie 8A po vypracovaní DÚR R4 Lipníky - Kapušany, R4 Giraltovce - Kuková a R4 Rakovčík - Radoma 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785248/content/616202/download","filename":"DZM_2016_0350_0001_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×