Obstarávanie

I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
389 949,00
Konečná suma(Bez DPH):
389 949,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Alfa 04 a.s. 2 389 949,00 Neuvedené EUR 21. November 2016 77542

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady, časť A1, A2 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie je súčasťou záverečného vyhodnotenia 16. August 2016 16. August 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 24. Máj 2016 24. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov, doručenie 16. August 2016 16. August 2016
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku podľa § 136 ods. 9, e) 13. September 2016 13. September 2016
Zmluva Dodatok č. 1 k Zod 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. August 2016 16. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov, časť Ostatné +Kritériá 16. August 2016 16. August 2016
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie o vyhlásení VO - Vestník UVO 16. August 2016 16. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka, podateľňa 16. August 2016 16. August 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Máj 2016 31. Máj 2016
Iný dokument k zákazke SP, príl. B 1.1, B1.2, B1.3, B 2.1, B3 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. August 2016 16. August 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritériá" 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. August 2016 16. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov, podateľňa 16. August 2016 16. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti 8. December 2016 8. December 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Jún 2016 16. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súť. podkladov č. 1 24. Máj 2016 24. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov, doručenie 16. August 2016 16. August 2016
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa § 136 ods. 9 a,b,c,d, - neaplikované 16. August 2016 16. August 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. August 2016 16. August 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady, časť A1, A2 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 16. August 2016 16. August 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×