Obstarávanie

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
89 941,00
Zaplatené:
59.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Posúdenie realizovateľnosti stavby a výber najvhodnejšieho variantu z hľadiska technického, dopravného, ekonomického, environmentálne najvýhodnejšieho riešenia, navrhnutie časového harmonogramu výstavby jednotlivých medzikrižovatkových úsekov diaľnice D2.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Alfa 04 a.s. 3 89 941,00 0% EUR 10. Február 2015 53028

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Kritériá 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575417/content/211653/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575417/content/211654/download","filename":"Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575432/content/211026/download","filename":"oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575447/content/210864/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575450/content/211057/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575450/content/211058/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Ostatné 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211353/download","filename":"Časový harmonogram postupu prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211354/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211355/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211356/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211357/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211358/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575408/content/211359/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Ostatné 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211421/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211423/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211425/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211426/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211427/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575414/content/211428/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575453/content/211523/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575453/content/211524/download","filename":"zapisnica kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575453/content/211525/download","filename":"zapisnica kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575453/content/211526/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575435/content/211165/download","filename":"ZM_2015_0058_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575426/content/210731/download","filename":"DZM_2015_0058_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575423/content/212082/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575423/content/212083/download","filename":"Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575420/content/211938/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575420/content/211939/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575420/content/211940/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575420/content/211941/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575444/content/210746/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Kritériá 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575411/content/210818/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575411/content/210819/download","filename":"Spôsob určenia ceny.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575438/content/211239/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211974/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211975/download","filename":"B 1 Príloha č. 1 Podklady a požiadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211976/download","filename":"B 1 Príloha č. 2 Základné náležitosti, štruktúra a obsah štúdie realizovateľnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211977/download","filename":"B.1 Príloha č. 3 Požiadavky na spracov. št. realizov..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211978/download","filename":"B.1 Príloha č. 4 Rozpočet stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211979/download","filename":"B.1 Príloha č. 5 Rozpočet verejnej práce_ pripom 50200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211980/download","filename":"B1 príloha č. 6 Cena verejnej práce - kapitálové výdavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211981/download","filename":"B.2 Príloha č 1 Špecifikácia ceny prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575405/content/211982/download","filename":"Príl. č. 7 Prehľadná situácia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575429/content/210859/download","filename":"DZM_2015_0058_0002_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×