Obstarávanie

Športovo-rekreačný areál v meste Revúca


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Revúca
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 072 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 072 680,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti. V rámci stavebných prác bude vybudovaný športovo-rekreačný areál, ktorý bude pozostávať z dvoch celkov a to dobudovanie športovo-rekreačného areálu a vybudovanie viacúčelovej športovej haly. V ďalších častiach súťažných podkladov budú tieto celky označené aj ako objekty a to objekt AREÁL a objekt HALA. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v architektonických štúdiach a v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 3 072 680,00 Neuvedené EUR 16. Október 2020 288383

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva ZoD_Objekt_Hala 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113670/content/1102740/download","filename":"ANON_ZoD_Objekt_Hala.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050107/download","filename":"B Opis_final ZL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050108/download","filename":"C ZoD a OZP_AREÁL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050109/download","filename":"C ZoD a OZP_HALA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050110/download","filename":"D Formuláre a prílohy.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050111/download","filename":"priloha MINIMALNE TECHNICKE STANDARDY PRE SYSTEM OSVETLENIA DOBUDOVANIE ŠPORTOVO-REKREAČNÉHO AREÁLU V MESTE REVÚCA.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050112/download","filename":"priloha MINIMALNE TECHNICKE STANDARDY PRE SYSTEM OSVETLENIA VYBUDOVANIE VIACÚČELOVEJ ŠPORTOVEJ HALY PRE MESTO REVÚCA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050113/download","filename":"0_Titulka_final_ZL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087569/content/1050114/download","filename":"A Pokyny_final_ZL.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 30. Apríl 2020 30. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090055/content/1054643/download","filename":"Odpoveď VO_30042020_na zaklade ZoV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090055/content/1054644/download","filename":"GR_RA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090055/content/1054645/download","filename":"Polohopisne a vyskopisne zameranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090055/content/1054646/download","filename":"TS_RA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090055/content/1054647/download","filename":"Vyjadrenia správcov sieti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 4. September 2020 4. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107320/content/1089728/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK na profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky zo dňa 10.06.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113673/content/1102744/download","filename":"02_Revúca__§ 53_Zapisnica_č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 12. Máj 2020 12. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091242/content/1057142/download","filename":"Odpoveď VO_12052020_na zaklade ZoV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 04052020 4. Máj 2020 4. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090277/content/1055014/download","filename":"Odpoveď VO_04052020_na zaklade ZoV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090277/content/1055015/download","filename":"vyskopis polohopis.dwg"}]
Zmluva ZoD_Objekt_Areál 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113647/content/1102560/download","filename":"ANON_ZoD_Objekt_Areál.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093761/content/1062599/download","filename":"Revúca_športový komplex_Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 11. Máj 2020 11. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091035/content/1056626/download","filename":"ostatí a profil_ŽoN_02-čiastoč. zamietnutie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke štúdia - DOBUDOVANIE ŠPORTOVO - REKREAČNÉHO AREÁLU V MESTE REVÚCA 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087568/content/1050083/download","filename":"DOBUDOVANIE ŠPORTOVO - REKREAČNÉHO AREÁLU V MESTE REVÚCA - PDF.zip"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 28. Apríl 2020 28. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089410/content/1053471/download","filename":"Vybavenie ŽoN_01_ostatní.pdf"}]
Iný dokument k zákazke štúdia - VYBUDOVANIE VIACÚČELOVEJ ŠPORTOVEJ HALY PRE MESTO REVÚCA 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087567/content/1050082/download","filename":"VYBUDOVANIE VIACÚČELOVEJ ŠPORTOVEJ HALY PRE MESTO REVÚCA.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FERRMONT 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113682/content/1102753/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií_Redigované.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 3 z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky zo dňa 13.07.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113675/content/1102746/download","filename":"03_Revúca__§ 53_Zapisnica_č.3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 15.07.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113676/content/1102747/download","filename":"04_Revúca_§ 55 _Zapisnica_SPU.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2 z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky zo dňa 25.06.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113674/content/1102745/download","filename":"03_Revúca__§ 53_Zapisnica_č.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica č.2 z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 26.08.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113679/content/1102749/download","filename":"05_Revúca_§ 40_Zapisnica_č.2_SPU.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica č. 1 z posúdenia splnenia podmienok účasti zo dňa 29.07.2020 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113677/content/1102748/download","filename":"05_Revúca_§ 40 _Zapisnica_č.1_SPU.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113672/content/1102741/download","filename":"Správa o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 25. August 2020 25. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105814/content/1086409/download","filename":"predlzenie lehoty VP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Október 2020 20. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113681/content/1102752/download","filename":"01_zapisnica+z+otvarania+ponuk+Revuca.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 14. Máj 2020 14. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091805/content/1058284/download","filename":"Odpoveď VO_14052020_na zaklade ZoV.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×