Obstarávanie

Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 053 520,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 053 520,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami. Hlavné činnosti sú: prefrézovanie povrchu, utesnenie trhlín, spájací postrek, pokládka emulzného mikrokoberca (EM), náter, regeneračný postrek (RP). Predmet zákazky je podrobnejšie vymedzený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 3 1 053 520,00 0% EUR 16. Júl 2014 49147

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572810/content/210423/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Júl 2014 21. Júl 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210721/download","filename":"A Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210722/download","filename":"A.1 Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210723/download","filename":"pr.č. 1 a 2 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210724/download","filename":"pr.č.1 a 2 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210725/download","filename":"pr.č.1 k A.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210727/download","filename":"pr.č.3 k B.2 a B.3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572798/content/211055/download","filename":"prijima, neprijima ponuky.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0245 - Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796679/content/553366/download","filename":"DZM_2014_0245_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572795/content/210914/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572816/content/210905/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572816/content/210906/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572807/content/210345/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572813/content/210674/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572813/content/210675/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211527/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211528/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211529/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211530/download","filename":"Popis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211531/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211532/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210783/download","filename":"Obsah časti ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210785/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210786/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210787/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. Júl 2014 18. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572801/content/211194/download","filename":"ZM_2014_0245_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0245 - Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961242/content/760825/download","filename":"DZM_2014_0245_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572789/content/210342/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572783/content/210265/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210617/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210618/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210619/download","filename":"Popis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210620/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×