Obstarávanie

Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 053 520,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 053 520,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami. Hlavné činnosti sú: prefrézovanie povrchu, utesnenie trhlín, spájací postrek, pokládka emulzného mikrokoberca (EM), náter, regeneračný postrek (RP). Predmet zákazky je podrobnejšie vymedzený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 3 1 053 520,00 0% EUR 16. Júl 2014 49147

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572810/content/210423/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Júl 2014 21. Júl 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210721/download","filename":"A Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210722/download","filename":"A.1 Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210723/download","filename":"pr.č. 1 a 2 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210724/download","filename":"pr.č.1 a 2 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210725/download","filename":"pr.č.1 k A.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572780/content/210727/download","filename":"pr.č.3 k B.2 a B.3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572798/content/211055/download","filename":"prijima, neprijima ponuky.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0245 - Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796679/content/553366/download","filename":"DZM_2014_0245_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572795/content/210914/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572816/content/210905/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572816/content/210906/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572807/content/210345/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572813/content/210674/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572813/content/210675/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211527/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211528/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211529/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211530/download","filename":"Popis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211531/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572819/content/211532/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210783/download","filename":"Obsah časti ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210785/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210786/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572792/content/210787/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. Júl 2014 18. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572801/content/211194/download","filename":"ZM_2014_0245_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0245 - Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961242/content/760825/download","filename":"DZM_2014_0245_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572789/content/210342/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572783/content/210265/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210617/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210618/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210619/download","filename":"Popis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572786/content/210620/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×