Obstarávanie

Asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
170 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
169 500,00
Zaplatené:
99.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113900-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je asfaltová emulzia v celkovom množstve cca 300 ton, určená pre vysprávkové technológie údržby cestného telesa a vozoviek v spojitosti s kamenivom frakcie 2/5 mm.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 2 169 500,00 0% EUR 6. Jún 2014 49258

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Jún 2014 12. Jún 2014 []
Zápisnica Zápisnica 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540603/content/193255/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2016 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788505/content/637232/download","filename":"2016_DOPRA-VIA_asfaltova emulzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r. o. 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540594/content/193178/download","filename":"Bitunova spol. s r. o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540600/content/193224/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Jún 2014 12. Jún 2014 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 15. Máj 2014 15. Máj 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638955/content/661417/download","filename":"Dopravia_emulzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540606/content/193277/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540576/content/193208/download","filename":"dodatok č.1 rámcovej dohody.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA, a. s. 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540597/content/193207/download","filename":"DOPRA-VIA a. s..pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540573/content/193186/download","filename":"rámcová dohoda č.2-2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie platnosti zmluvy 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898055/content/692901/download","filename":"DOPRAVIA_Asfaltova emulzia_za obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540582/content/193166/download","filename":"DOPRA-VIA_asfaltova emulzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540591/content/193146/download","filename":"zápisnica po posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Marec 2014 26. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540567/content/193140/download","filename":"SP - Asfaltová emulzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540588/content/193211/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×