CPV kód

55500000-5

Služby jedální a hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95 4 890 733 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 1 008 252 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 364 207 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 83 300 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 472 635 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 864 864 EUR
Slovenská národná knižnica 1 98 496 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 203 265 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 11 780 149 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 102 900 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 37 950 000 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 70 000 EUR
Diamant J&D n.o. 1 170 824 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 90 000 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 4 471 915 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 439 740 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 950 000 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 864 864 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 37 090 000 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 173 358 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 2 273 724 EUR
Vladimír Nevlaha Profi-gastro 1 83 300 EUR
FRUCONA Košice, a.s. 1 70 000 EUR
Welcome, spol. s r.o. 1 25 280 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine Vysokoškolský internát 1 98 496 EUR
LPJ-GASTRO, s.r.o. 1 174 882 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 11 1 907 968 EUR
Jana Černá 1 3 472 635 EUR
C.K. spol. s.r.o. 15 1 300 239 EUR
DCCATERING s.r.o. 15 832 203 EUR
VEMI, s.r.o. 40 1 194 281 EUR
Restaurant GURMAN 17 295 625 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 2 21 657 EUR
DUGE CATERING, s.r.o. 1 204 552 EUR
Áčko, a.s. 1 40 328 EUR
SANKO, s.r.o. 1 166 529 EUR
JOBA, s.r.o. 1 4 923 EUR
KOLOSEUM plus, s.r.o. 1 4 923 EUR
Marco Harmony s.r.o. 1 23 967 EUR
Ing. Ferdinad Lesňák, CSc. - SLÁVIA 1 16 375 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 11 757 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 1 108 157 EUR
ALEX spol. s r.o. 11 86 833 EUR
Lýdia Plíhalová 9 116 432 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 8 1 008 252 EUR
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s 1 439 740 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení verejného obstarávateľa spojené s prenájmom nebytových priestorov Štatistický úrad Slovenskej republiky 85 335 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou výdaja, podávania a rozvozu jedla Mestská časť Košice-Nad Jazerom 70 000 EUR 2014 Služby Nie 1
STRAVOVACIE SLUŽBY Slovenská národná knižnica 76 560 EUR 2014 Služby Nie 1
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy, pre Centrum sociálnych služieb EDEN Žilinský samosprávny kraj 190 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy, pre DSS a ZpS Martin Žilinský samosprávny kraj 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Diamant J&D n.o. 145 385 EUR 2015 Služby Áno 1
ZOO Košice - stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 104 500 EUR 2015 Služby Nie 1
JASANIMA DSS - -stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb od 80 000 do 90 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 192 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 070 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby stravovania študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku formou stravných lístkov. Katolícka univerzita v Ružomberku 799 731 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 212 683 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 244 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 23 191 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174 544 EUR 2016 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo VÚ 1037 Martin formou dovozu pripravenej stravy, vo VÚ 4405 Nitra formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 918 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zmluvné stravovanie pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov útvarov po Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 322 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 655 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 21 381 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie a nápojové poukážky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 37 950 000 EUR 2014 Služby Nie 2
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164 917 EUR 2014 Služby Áno 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 755 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 757 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 057 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 812 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195 756 EUR 2014 Služby Áno 2
Poskytovanie závodného stravovania na pracovisku RD Zvolen Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 549 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania vo vojenských útvaroch formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 501 845 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 554 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 065 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 172 403 EUR 2015 Služby Nie 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26 240 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171 129 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 096 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 222 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 314 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov - stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 842 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 711 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania a prevádzka bufetu Krajský súd v Košiciach 1 037 836 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 259 232 EUR 2016 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 25 743 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 164 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 581 EUR 2014 Služby Nie 2
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189 016 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 381 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 243 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 394 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 547 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zmluvné stravovanie pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov útvarov podriadených Vojenskému útvaru 5728 Martin (v posádkach Lešť - Riečky, Sklené, Rašov, Nováky) a Vojenského útvaru 1606 Novák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 335 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo VÚ 1037 Martin formou dovozu pripravenej stravy, vo VÚ 4405 Nitra formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariaden Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 229 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22 014 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182 546 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 975 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 452 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 113 EUR 2017 Služby Nie 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 23 315 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 296 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 17 062 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 123 EUR 2017 Služby Nie 4
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 795 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 472 635 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 791 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 106 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167 314 EUR 2017 Služby Nie 4
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60 783 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9 376 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb a doplnkového predaja v bufete v zariadení v správe verejného obstarávateľa Agroinštitút Nitra, štátny podnik 439 740 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 371 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173 842 EUR 2018 Služby Nie 4
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 49 372 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211 652 EUR 2018 Služby Nie 4
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145 708 EUR 2018 Služby Nie 2
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 117 981 EUR 2018 Služby Nie 2
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 63 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 44 989 EUR 2017 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×