CPV kód

55500000-5

Služby jedální a hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 93 4,772,752 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 899,613 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 364,207 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 83,300 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3,472,635 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 864,864 EUR
Slovenská národná knižnica 1 98,496 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 20 203,265 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 11 780,149 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 102,900 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 37,950,000 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 70,000 EUR
Diamant J&D n.o. 1 170,824 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 90,000 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 4 471,915 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 439,740 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 950,000 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 864,864 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 37,090,000 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 173,358 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 2 273,724 EUR
Vladimír Nevlaha Profi-gastro 1 83,300 EUR
FRUCONA Košice, a.s. 1 70,000 EUR
Welcome, spol. s r.o. 1 25,280 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine Vysokoškolský internát 1 98,496 EUR
LPJ-GASTRO, s.r.o. 1 174,882 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 11 1,907,968 EUR
Jana Černá 1 3,472,635 EUR
C.K. spol. s.r.o. 14 1,213,431 EUR
DCCATERING s.r.o. 14 801,030 EUR
VEMI, s.r.o. 40 1,194,281 EUR
Restaurant GURMAN 17 295,625 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 2 21,657 EUR
DUGE CATERING, s.r.o. 1 204,552 EUR
Áčko, a.s. 1 40,328 EUR
SANKO, s.r.o. 1 166,529 EUR
JOBA, s.r.o. 1 4,923 EUR
KOLOSEUM plus, s.r.o. 1 4,923 EUR
Marco Harmony s.r.o. 1 23,967 EUR
Ing. Ferdinad Lesňák, CSc. - SLÁVIA 1 16,375 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 11,757 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 1 108,157 EUR
ALEX spol. s r.o. 11 86,833 EUR
Lýdia Plíhalová 9 116,432 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 6 899,613 EUR
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s 1 439,740 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania vo vlastnom stravovacom zariadení verejného obstarávateľa spojené s prenájmom nebytových priestorov Štatistický úrad Slovenskej republiky 85,335 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou výdaja, podávania a rozvozu jedla Mestská časť Košice-Nad Jazerom 70,000 EUR 2014 Služby Nie 1
STRAVOVACIE SLUŽBY Slovenská národná knižnica 76,560 EUR 2014 Služby Nie 1
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy, pre Centrum sociálnych služieb EDEN Žilinský samosprávny kraj 190,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy, pre DSS a ZpS Martin Žilinský samosprávny kraj 150,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Diamant J&D n.o. 145,385 EUR 2015 Služby Áno 1
ZOO Košice - stravné poukážky Zoologická záhrada Košice 104,500 EUR 2015 Služby Nie 1
JASANIMA DSS - -stravné poukážky JASANIMA - Domov sociálnych služieb od 80,000 do 90,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159,192 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,070 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby stravovania študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku formou stravných lístkov. Katolícka univerzita v Ružomberku 799,731 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 212,683 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,244 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 23,191 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174,544 EUR 2016 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo VÚ 1037 Martin formou dovozu pripravenej stravy, vo VÚ 4405 Nitra formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariadenia. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202,918 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zmluvné stravovanie pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov útvarov po Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,322 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,655 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 21,381 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie a nápojové poukážky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 37,950,000 EUR 2014 Služby Nie 2
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164,917 EUR 2014 Služby Áno 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,755 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,757 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,057 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,812 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195,756 EUR 2014 Služby Áno 2
Poskytovanie závodného stravovania na pracovisku RD Zvolen Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6,549 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania vo vojenských útvaroch formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 501,845 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,554 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,065 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 172,403 EUR 2015 Služby Nie 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 26,240 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171,129 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,096 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239,222 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,314 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov - stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,842 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226,711 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania a prevádzka bufetu Krajský súd v Košiciach 1,037,836 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad logistiky a služieb (VÚ 1045 Bratislava) 259,232 EUR 2016 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 25,743 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13,164 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovanie formou dovozu a ekonomického prenájmu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,581 EUR 2014 Služby Nie 2
Stravovanie VÚ 1037 Martin, VÚ 4405 Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189,016 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania vo VÚ 1101 Trebišov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,381 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15,243 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,394 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165,547 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zmluvné stravovanie pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov útvarov podriadených Vojenskému útvaru 5728 Martin (v posádkach Lešť - Riečky, Sklené, Rašov, Nováky) a Vojenského útvaru 1606 Novák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,335 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo VÚ 1037 Martin formou dovozu pripravenej stravy, vo VÚ 4405 Nitra formou ekonomického prenájmu vojenského stravovacieho zariaden Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202,229 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 22,014 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,546 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,975 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,452 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178,113 EUR 2017 Služby Nie 4
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 23,315 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25,296 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 17,062 EUR 2015 Služby Nie 2
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,123 EUR 2017 Služby Nie 4
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,795 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3,472,635 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29,791 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,106 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167,314 EUR 2017 Služby Nie 4
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 60,783 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO vo výdajni Rušňového depa Zvolen a Rušňového depa Spišská Nová Ves. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9,376 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb a doplnkového predaja v bufete v zariadení v správe verejného obstarávateľa Agroinštitút Nitra, štátny podnik 439,740 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34,371 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173,842 EUR 2018 Služby Nie 4
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 49,372 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211,652 EUR 2018 Služby Nie 4
Stravovacie služby, prenájom stravovacieho zariadenia a dovoz pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145,708 EUR 2018 Služby Nie 2