CPV kód

44531600-7

Matice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 208 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 38 182 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 2 080 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 51 15 090 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 819 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 166 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Lindák Rastislav-NILTEX 1 300 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 3 33 593 EUR
Marián Troliga - MT 2 134 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 14 EUR
Stavebné profily s.r.o. 4 537 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 1 166 EUR
ANIROLL spol. s.r.o. 1 284 EUR
BERK, spol. s r.o. Košice 1 138 EUR
BestBolt s.r.o. 43 14 796 EUR
BEPOL, s.r.o. 3 5 456 EUR
Rastislav Pavlus 1 67 EUR
AES Košice s.r.o. 1 125 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 705 EUR
RIZNER s. r. o. 1 230 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 35 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre údržbu budov, spojovací materiál, pracovné náradie, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 472 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 299 299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
matice a klince Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106 106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 17.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 940 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na údržbu vozového parku Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 847 847.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730 730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 655 4655.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 485 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 460 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 410 2410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 430 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup spojovacieho a spotrebného materiálu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 000 300000.0 EUR 9. Október 2014 13. November 2014 Nie 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-11-13 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×