Dodávateľ

BestBolt s.r.o.

Dolné Lovčice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BestBolt s.r.o.

IČO: 45506957

Adresa: Trnavská 734/9, Dolné Lovčice

Registračné číslo: 2018/12-PO-D9994

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. December 2018

Záznam platný do: 21. December 2021

Posledná zmena: 15. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 853,34 EUR 27 27
2017 6 560,34 EUR 18 18
2018 9 128 776,00 EUR 18 18
2019 5 640,50 EUR 13 13
2020 1 565,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 5 853,34 EUR 27 27
2017 6 560,34 EUR 18 18
2018 7 174 018,00 EUR 15 15
2019 1 960 582,50 EUR 17 17
2020 1 381,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 602,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 645,83 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 2 870,84 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 54 19 349,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 9 122 608,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 319,34 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 340,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací element Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 299,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nity Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 665,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 70,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutka alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutky do dreva a kovu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
skrutky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nity Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutka do dreva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutka alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 613,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 270,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 940,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 630,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál (vruty, skrutky, podložky) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 730,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 690,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 330,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 485,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 167 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 042 387,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 430,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 870,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 972,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 960,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 533 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál železničného zvršku - spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 378 381,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 380,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 530,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
sťahovacie pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 235,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 305,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 186,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 280,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 450,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 660,00 EUR 2020 Tovary Nie 1

bestbolt@bestbolt.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 79 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Glonek
Adresa:
Podhájska 29 Dolná Krupá 91965
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Vitek
Adresa:
Trnavská 9 Dolné Lovčice 91927
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Vitek
Adresa:
Trnavská 9 Dolné Lovčice 91927
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Glonek
Adresa:
Podhájska 29 Dolná Krupá 91965
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Weis & Partners s.r.o.
Adresa:
Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×