Obstarávanie

Spojovací materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
895,83
Zaplatené:
27.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44531600-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

spojovací materiál

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø6x90, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x70, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø8x90, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø10x20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø10x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø10x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø10x90, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø10x100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø12x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø12x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø12x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka obyčajná- celý závit pozinkovaná Ø12x80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø8x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø8x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø8x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø10x20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø10x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø10x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø10x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø12x20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø12x30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø12x40, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- s driekom pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø12x65, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø14x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø16x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka oceľová- celý závit pevnostná pozinkovaná pevnosť 8.8 Ø16x70, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø6, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø8, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø12, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø14, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500; Technické vlastnosti: Matica obyčajná pozinkovaná Ø20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Matica samozaisťovacia pozinkovaná Ø12, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Matica samozaisťovacia pozinkovaná Ø16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Matica samozaisťovacia pozinkovaná Ø22, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø6, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø8, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø12, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Podložka obyčajná pozinkovaná Ø24, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Podložka pérová pozinkovaná Ø8, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Podložka pérová pozinkovaná Ø10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Podložka pérová pozinkovaná Ø12, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Podložka pérová pozinkovaná Ø16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Závlačka Ø3,2x32, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Závlačka Ø3,2x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Závlačka Ø5x80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Závlačka Ø8x50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Závlačka Ø8x80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BestBolt s.r.o. 9 1 075,00 20% EUR 14. Apríl 2016 106610

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×