CPV kód

44131000-7

Kanalizačné šachty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Čierny Balog 1 3 338 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 935 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 11 935 EUR
Mesto Trebišov 1 1 789 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 26 498 EUR
Obec Častá 1 23 750 EUR
Obecné služby Oravská Polhora 1 17 868 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CAMPRI, spol. s r.o. 1 3 500 EUR
HATRICK, s.r.o. 1 2 935 EUR
TURAY PLUS, s.r.o. 1 23 750 EUR
PIKULA, s.r.o. 3 28 125 EUR
RONDOM Z a Z s.r.o. 2 7 935 EUR
Aquastar, s.r.o. 2 21 868 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízna šachta PP DN 400 s príslušenstvom k domovej prípojke Obec Častá 47 400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Materiál pre dažďovú kanalizáciu Obec Čierny Balog 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mreže na cestné vpuste Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 643 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizácia -dodávka materiálu TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prvky kanalizácie Obecné služby Oravská Polhora 24 959 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizácia a vodovodná prípojka- dodávka materiálu TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 23 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drenážne potrubie s príslušenstvom Mesto Trebišov 2 150 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×