Dodávateľ

RONDOM Z a Z s.r.o.

Banská Bystrica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RONDOM Z a Z s.r.o.

IČO: 31573312

Adresa: Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2017/4-PO-D3354

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2017

Záznam platný do: 28. Apríl 2020

Posledná zmena: 28. Apríl 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 660,04 EUR 6 6
2017 4 319,90 EUR 2 2
2019 1 818,99 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 18 660,04 EUR 6 6
2017 4 319,90 EUR 2 2
2019 1 818,99 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 11 884,97 EUR
Obec Zákamenné 2 11 090,63 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1 823,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál na verejný vodovod Obec Zákamenné 14 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacvtokový vodomer mokrobežný Obec Zákamenné 6 152,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bahenný kôš 50 l - zinkovaný Technické služby mesta Humenné 3 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 810,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zdenko Zbránek
Adresa:
Cementárenská cesta 24 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. Júl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Jún 2017

Meno:
Zuzana Husárčeková
Adresa:
Tr. SNP 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. August 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Jún 2017

Meno:
Zdeněk Zbránek
Adresa:
Luďkovická 893 Luhačovice 76326
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017

Meno:
Zuzana Husárčeková
Adresa:
Tr. SNP 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. August 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017

Meno:
Zdenko Zbránek
Adresa:
Cementárenská cesta 24 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. Júl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ďurčeková s.r.o.
Adresa:
Námestie Slobody 5 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×