Obstarávanie

Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 540,00
Zaplatené:
91.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44131000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
65.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií a chodníkov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Materiál-kanalizačné rúry, Hodnota / charakteristika: Polyetylén HDPE; Technické vlastnosti: Kruhová tuhosť -kanalizačné rúry, Hodnota / charakteristika: min. 8kN/m2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mreža 500x500, D 400 BEGU, s pántom a zámkom, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mreža 500x500, D 400, bez pántu, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra korugovaná kanalizačná SN 8, s profilovým hrdlom DN 400x6000 mm, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Bahenný kôš 385/250 B1 ( k uličnej vpusti), Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- vyrovnávací prstenec 450mm/ v:60 mm, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- skruž horná DN 450 mm, výška 195 mm , Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RONDOM Z a Z s.r.o. 3 3 540,00 0% EUR 13. Júl 2017 142091

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×