Obstarávanie

Kanalizačné šachty, kanalizačné rúry, s príslušenstvom, odvodnenie cestného telesa.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 670,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 395,00
Zaplatené:
94.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44131000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
99.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií a chodníkov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Materiál-kanalizačné rúry, Hodnota / charakteristika: Polyetylén HDPE; Technické vlastnosti: Kruhová tuhosť -kanalizačné rúry, Hodnota / charakteristika: min. 8kN/m2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mreža 500x500, D 400 BEGU, s pántom a zámkom, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Obrubníková vpusť skosená KAPPA, C 250, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná -dno plné s kalovým prehĺbením, DN 450 mm, výška 300 mm, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- skruž DN 450/otvor PVC 200 mm, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- skruž horná DN 450 mm, výška 195 mm , Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- vyrovnávací prstenec 450mm/60 mm, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- kónus DN 450 mm, výška 298 mm, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vpusť uličná- vyrovnávací prstenec (na kónus) 450mm/60 mm, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Bahenný kôš 352/325, D1 (elipsa, k obrubníkovej vpusti), Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Bahenný kôš 385/250 B1 ( k uličnej vpusti), Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra PVC kanalizačná hladká SN 4, s profilovým hrdlom DN 200x3000 mm, Jednotka: ks, Minimum: 5, Maximum: 35, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra PVC kanalizačná hladká SN 4, s profilovým hrdlom DN 400x3000 mm, Jednotka: ks, Minimum: 3, Maximum: 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rúra PVC kanalizačná hladká SN 4, s profilovým hrdlom DN 400x5000 mm, Jednotka: ks, Minimum: 5, Maximum: 25, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RONDOM Z a Z s.r.o. 2 4 395,00 0% EUR 4. August 2016 115230

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×