Dodávateľ

PIKULA, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PIKULA, s.r.o.

IČO: 48329720

Adresa: Londýnska 8, Košice

Registračné číslo: 2019/4-PO-F325

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Apríl 2019

Záznam platný do: 18. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 64 939,16 EUR 15 15
2017 45 596,29 EUR 7 7
2018 41 789,66 EUR 4 4
2019 5 230,84 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 64 939,16 EUR 15 15
2017 45 596,29 EUR 7 7
2018 41 789,66 EUR 4 4
2019 5 230,84 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 16 290,84 16290.84 EUR
Obec Čierny Balog 1 3 337,50 3337.50 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 3 150,00 3150.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 2 380,00 2380.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 13 208,32 13208.32 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 1 487,00 1487.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 700,00 1700.00 EUR
Mesto Trebišov 2 3 455,84 3455.84 EUR
Obec Liesek 2 11 547,25 11547.25 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 22 998,00 22998.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925,00 925.00 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 1 960,00 1960.00 EUR
Obec Oravské Veselé 3 7 866,67 7866.67 EUR
Obec Kolárovice 1 5 300,00 5300.00 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 2 420,20 420.20 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 3 299,00 3299.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 2 16 083,33 16083.33 EUR
RABČAN, obecné služby 1 6 125,00 6125.00 EUR
RABČAN, s.r.o. 1 11 350,00 11350.00 EUR
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 1 23 897,00 23897.00 EUR
Obec Sedlice 1 775,00 775.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rúra korungovaná hrdlová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónové odvodňovacie žľaby, alebo ekvivalent RABČAN, obecné služby 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre dažďovú kanalizáciu Obec Čierny Balog 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železobetónové rúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liatinový rošt na odvodnenie cesty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Technická univerzita v Košiciach 18 700,00 18700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúra korungovaná hrdlová Obec Oravské Veselé 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúra korugovaná s profilovým hrdlom Obec Liesek 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrdlové rúry železobetónové Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka vodoinštalačného materiálu - PPR Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 790,00 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačná korugovaná rúra Obec Kolárovice 9 450,00 9450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanalizačná korugovaná rúra Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 186,48 186.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železobetónové rúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 22 948,80 22948.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrdlové železobetónové rúry - 14 ks Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúra korugovaná s profilovým hrdlom Obec Liesek 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanalizačná korugovaná rúra Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 345,00 345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na verejnú kanalizáciu RABČAN, s.r.o. 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kanalizačné a vodovodné potrubie OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. 23 901,00 23901.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železobetónové rúry priame hrdlové s tesnením Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia a odvodnenie futbalového ihriska s umelým povrchom. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7 970,00 7970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážne potrubie s príslušenstvom - Odvodnenie ulíc: Paričovská III. etapa, Východná Mesto Trebišov 3 332,60 3332.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rúra korungovaná hrdlová Obec Oravské Veselé 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné odvodňovacie žľaby s liatinovými roštami Technické služby mesta Humenné 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné odvodňovacie žľaby s liatinovými roštami Technické služby mesta Humenné 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizácia a vodovodná prípojka- dodávka materiálu TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rúra korungovaná hrdlová Obec Sedlice 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drenážne potrubie s príslušenstvom Mesto Trebišov 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rúra korungovaná hrdlová Obec Oravské Veselé 3 205,00 3205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jerzy Pikuła
Adresa:
ul. Konopnickiej 70 Jasło 38-200
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×