Dodávateľ

Montin s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Montin s.r.o.

IČO: 36187917

Adresa: Žriedlová 28, Košice

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2272

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Január 2020

Záznam platný do: 20. Január 2023

Posledná zmena: 6. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 363 052,00 EUR 6 6
2018 138 108,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 363 052,00 EUR 6 6
2018 138 108,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 138 108,00 EUR
Obec Choňkovce 1 72 710,00 EUR
Obec Iňačovce 1 50 027,00 EUR
Obec Hrčeľ 1 52 014,00 EUR
Obec Palín 1 73 932,00 EUR
Obec Brezina 1 71 209,00 EUR
Obec Kusín 1 43 160,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Choňkovce Obec Choňkovce 60 614,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňačovce Obec Iňačovce 41 689,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Hrčeľ Obec Hrčeľ 46 747,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Palín Obec Palín 67 715,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Brezina Obec Brezina 62 188,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Kusín Obec Kusín 39 253,00 EUR 2015 Práce Áno 1
VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 186 798,00 EUR 2018 Práce Nie 1
+421556337462

+421555501611


rackova@montin.sk
montin@montin.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Jurčišin
Adresa:
Vinné 07231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dunaj
Adresa:
Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Mačuga
Adresa:
Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
18. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Janič
Adresa:
Agátova 54 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
18. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Mačuga
Adresa:
Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Janič
Adresa:
Agátova 54 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Dunaj
Adresa:
Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Kucharčík
Adresa:
Štefánikova 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.05.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 18.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 18.06.2019

StiahniZáznam platný od: 22.05.2017 do: 8.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×