Dodávateľ

PK Doprastav, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PK Metrostav a. s.

IČO: 35697814

Adresa: Kragujevská 11, Žilina

Registračné číslo: 2016/11-PO-D1909

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. November 2016

Záznam platný do: 27. November 2019

Posledná zmena: 16. Október 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 42 010,00 EUR 3 4
2015 66 326,00 EUR 4 6
2016 5 839 430,00 EUR 19 19
2017 30 692,00 EUR 3 3
2018 220 765,50 EUR 6 6
2019 21 538,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 755,00 EUR 2 2
2015 69 288,00 EUR 4 6
2016 5 661 302,00 EUR 9 10
2017 108 021,00 EUR 7 7
2018 300 498,50 EUR 8 8
2019 57 897,67 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 5 916 070,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 2 17 647,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 7 211 914,00 EUR
Mesto Hriňová 7 75 131,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 028,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 57 485,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 36 131,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249 547,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 674,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 321 492,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 327 974,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lomový kameň a kamenivo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 4 672,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360 475,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 496 632,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 493 312,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 703 351,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 111,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Mesto Hriňová 7 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Mesto Hriňová 17 930,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Mesto Hriňová 11 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Mesto Hriňová 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Mesto Hriňová 8 604,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) Mesto Hriňová 20 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 527 597,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 800 755,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 618 927,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lomový kameň SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 55 430,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lomový kameň a kamenivo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 24 877,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Mesto Hriňová 5 660,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 788,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 220 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 265 095,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 237 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. November 1937
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Apríl 1944
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2018

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
29. Jún 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2018

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Február 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2018

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Dunovského 26 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
12. Máj 1940
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. December 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2018

Meno:
Ing. Branislav Turanský
Adresa:
Horná Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
17. December 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Silvie Hessová
Adresa:
Na Výsluní 282 Mirošovice 25166
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
8. Marec 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Apríl 2019

Meno:
Ing. Jindřich Hess
Adresa:
Spojovací 304 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
11. Január 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Apríl 2019

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. September 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
MUDr. Jarmila Gajdárová
Adresa:
Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Apríl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
9. Október 1947
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Tomáš Šesták
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. Apríl 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
4. Jún 1941
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Daniela Müllerová
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. September 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Rastislav Knotek
Adresa:
Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Máj 1971
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Február 1946
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Viktor Karel
Adresa:
Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Marec 1942
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Dana Apalovičová
Adresa:
Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. Január 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
30. Október 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Róbert Turanský
Adresa:
Ľ. Štúra Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
27. December 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Tomáš Klepetko
Adresa:
Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. September 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Február 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018

Meno:
Ing. František Potisk
Adresa:
Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Apríl 1944
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 17 Praha 6 16000
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. December 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018

Meno:
Ing. Pavel Pilát
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
29. Jún 1959
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018

Meno:
Ing. Zdeněk Šinovský
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
9. Október 1947
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Jiří Bělohlav
Adresa:
Na vyhlídce 52 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Február 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Ivan Šesták
Adresa:
Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
13. September 1943
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. František Klepetko
Adresa:
Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. November 1937
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Viliam Turanský
Adresa:
Priehradná 18 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
4. Jún 1941
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Ján Dudáš
Adresa:
Lužná 794/17, Vokovice Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. Daniel Knotek
Adresa:
Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Február 1946
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Meno:
Ing. František Kočí
Adresa:
K rovinám 6 Praha 5 15800
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
30. Október 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Tomášek & partners, s. r. o.
Adresa:
Rožňavská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.08.2018 do: 15.04.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 14.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×