Dodávateľ

ÚJV Řež, a. s.

Husinec
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ÚJV Řež, a. s.

IČO: 46356088

Adresa: Hlavní 130, Řež , Husinec

Registračné číslo: 2020/7-PO-D533

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Júl 2020

Záznam platný do: 24. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 80 239 086,00 CZK 1 1
2016 249 489,00 EUR 1 1
2017 216 800,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 80 239 086,00 CZK 1 1
2016 249 489,00 EUR 1 1
2017 216 800,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 216 800,00 216800.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 249 489,00 249489.00 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 80 239 086,00 80239086.00 CZK

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projekčné a inžinierske činnosti pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 80 239 086,00 80239086.0 CZK 2015 Služby Nie 1
Výpočtový program pre výpočet neutrónovo fyzikálnych charakteristík aktívnych zón reaktorov VVER-440 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 249 489,00 249489.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
IPR I00TUND20008 Hlbinné úložisko - výber lokality, 2. etapa - 1. časť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 216 800,00 216800.0 EUR 2017 Služby Nie 1

vladimir.vitek@ujv.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing Daniel Jiřička
Adresa:
Římská 84/10 Praha 2 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Špátzal MBA
Adresa:
Chodská 1009/31 Praha 2 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michaela Neprašová MSc.
Adresa:
Jana Masaryka 708/12 Praha 2 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Lucie Židová Ph.D.
Adresa:
Na Skalách 810 Planá nad Lužnicí 39111
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Štancl
Adresa:
Na rozdílu 26 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Stratil MBA
Adresa:
Dřevčice 209 Dřevčice 25001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Horák MBA
Adresa:
U Hřiště 309 Stařeč 67522
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018
Záznam do:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Kŕížek MBA
Adresa:
Na Děkanských polích 2100/1 České Budějovice 37007
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018
Záznam do:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Bíža
Adresa:
Šimonova 1105/2 Praha - Řepy 16300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018
Záznam do:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Pírek MBA
Adresa:
Minická 186 Kralupy nad Vltavou 27801
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018
Záznam do:
30. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Pírek MBA
Adresa:
Minická 186 Kralupy nad Vltavou 27801
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Bíža
Adresa:
Šimonova 1105/2 Praha - Řepy 16300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Stratil MBA
Adresa:
Dřevčice 209 Dřevčice 25001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karel Kŕížek MBA
Adresa:
Na Děkanských polích 2100/1 České Budějovice 37007
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Horák MBA
Adresa:
U Hřiště 309 Stařeč 67522
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
14. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Novák
Adresa:
Nad kapličkou 26 Praha 10 100 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Beneš
Adresa:
Paříšká 131/28 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Štěpánek
Adresa:
Nad Kaňkou 382 Příbram 26101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Pleskač
Adresa:
Hladíkova 36 Třebíč 67401
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Cyrani MBA
Adresa:
Spěšného 1890 Roztoky 25263
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Pleskač
Adresa:
Hladíkova 1176/36 Třebíč 67401
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Hlaváč
Adresa:
Százavská 736/1 Praha 2 - Vinohrady 12000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicola Cotugno
Adresa:
Via Benci e Gatti 2B, Civitavecchia Roma 00053
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Viliam Kupec
Adresa:
Vajanského 13 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Strýček
Adresa:
Horná Vančurova 10949/17 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Zlatňanský
Adresa:
Kamenice 4731/17 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michaela Chaloupková
Adresa:
Bzenecká 1070/18 Plzeň 32300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Holubec
Adresa:
Nový Tekov 67 Nový Tekov 93533
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Maxim
Adresa:
Pri vinohradoch 9798/269C Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Cyrani
Adresa:
Spěšného 1890 Roztoky 25263
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Hlbocký
Adresa:
Malženice 401 Malženice 91929
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SMA advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Michalská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 30.07.2018 do: 9.09.2019

StiahniZáznam platný od: 14.02.2018 do: 30.07.2018

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 14.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×