Dodávateľ

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

IČO: 35914921

Adresa: Drieňová 24, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-D3194

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Apríl 2017

Záznam platný do: 10. Apríl 2020

Posledná zmena: 16. Máj 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 053 705,00 EUR 2 3
2015 7 440 499,00 EUR 2 2
2016 7 000 000,00 EUR 1 1
2017 28 989 755,00 EUR 5 6
2018 17 564 167,00 EUR 2 2
2019 8 076 348,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 900 000,00 EUR 1 1
2015 7 453 705,00 EUR 2 3
2016 7 140 499,00 EUR 2 2
2017 28 156 422,00 EUR 4 5
2018 18 397 500,00 EUR 3 3
2019 8 076 348,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 733 333,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 180 000,00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 60 802 641,00 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 3 7 408 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vojenská preprava nákladov po železnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 499,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 705,00 EUR 2014 Služby Nie 2
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK Cargo Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 622 500,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 653 922,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel – nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 000 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepráv RM 1. kat. z SE-EMO do MSVP JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 180 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 919 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vojenská úverová preprava nákladov po železnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833 333,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky od ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 644 367,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov Slovenské elektrárne, a.s. 1 759 500,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany Slovenské elektrárne, a.s. 2 844 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany Slovenské elektrárne, a.s. 2 805 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky (posun) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 667 848,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+421911986945

+421902990880


kuncova.silvia@zscargo.sk
Cargo.U10@zscargo.sk
Kocan.Jaroslav@zscargo.sk
cupcova.zdena@zscargo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25296 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Nemčík
Adresa:
Dubová 6 Gelnica 05601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Január 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017

Meno:
Ing. Marcel Baláž
Adresa:
Cintorínska 16C Šurany 942 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. August 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017

Meno:
Ing. Ľubomír Kuťka
Adresa:
Muškátová 626/13B Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Marec 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Február 2019

Meno:
Ing. Martin Vozár
Adresa:
Pražská 13 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. September 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017

Meno:
Ing. Miroslav Hopta
Adresa:
Laborecká 1887/36 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Marec 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017

Meno:
Ing. Ľubomír Kuťka
Adresa:
Muškátová 626/13B Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Marec 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Marec 2018
Záznam do:
5. Február 2019

Meno:
Ing. Ľubomír Kuťka
Adresa:
Muškátová 626/13B Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Marec 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. Marec 2018

Meno:
Ing. Jaroslav Daniška
Adresa:
Leškova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Apríl 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
19. Január 2018

Meno:
Ing. Martin Vozár
Adresa:
Pražská 13 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. September 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Meno:
Ing. Ľubomír Kuťka
Adresa:
Muškátová 626/13B Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
24. Marec 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Meno:
Ing. Miroslav Hopta
Adresa:
Laborecká 1887/36 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Marec 1967
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Meno:
Ing. Jaroslav Daniška
Adresa:
Leškova 3006/7 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Meno:
Ing. Róbert Nemčík
Adresa:
Dubová 6 Gelnica 05601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Január 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.03.2018 do: 5.02.2019

StiahniZáznam platný od: 19.01.2018 do: 15.03.2018

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 19.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×