Dodávateľ

PKB invest, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PKB invest, s.r.o.

IČO: 36461733

Adresa: Jilemnického 4, Prešov

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4022

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Marec 2017

Záznam platný do: 8. Marec 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 58 848,00 EUR 1 1
2015 8 355 054,00 EUR 13 13
2016 705 726,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 58 848,00 EUR 1 1
2015 8 261 390,00 EUR 12 12
2016 799 390,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 280 938,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 895 097,00 EUR
Obec Liptovský Ján 3 824 643,00 EUR
Mesto Svidník 1 58 848,00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 367 562,00 EUR
Mesto Sabinov 1 606 280,00 EUR
Stredná odborná škola 1 299 984,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 1 707 044,00 EUR
Obec Čelovce 1 57 414,00 EUR
Štátne divadlo Košice 1 477 559,00 EUR
Mesto Stropkov 1 11 010,00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 1 134 818,00 EUR
Obec Rabčice 1 631 233,00 EUR
Obchodná akadémia 1 767 198,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne doplňujúce stavebné práce II Obec Liptovský Ján 42 500,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Dostavba priestorov FM PU v Prešove– II.etapa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 491 056,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične, Nižná brána 6. Stredná odborná škola 375 654,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade Prešovský samosprávny kraj 1 611 477,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Chodníky, priepusty, autobusová zastávka a verejné priestranstvá v obci Čelovce Obec Čelovce 179 624,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce pre DeD Remetské Hámre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 78 054,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Kultúrno - spoločenské centrm Svidník Mesto Svidník 58 848,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – doplňujúce stavebné práce Obec Liptovský Ján 70 710,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice Štátne divadlo Košice 398 171,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Poprad OKP, rekonštrukcia podkrovia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 303 359,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne Obec Rabčice 549 299,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel Mesto Spišské Podhradie 1 336 541,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – stavebné práce Obec Liptovský Ján 753 647,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Remetské Hámre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 535 931,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dobudovanie Komunitného centra Mesto Stropkov 12 909,00 EUR 2015 Práce Nie 1
TELOCVIČŇA. Obchodná akadémia 827 387,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Sabinov – 16 b.j. Nájomný bytový dom A1 – ul. Mlynská Mesto Sabinov 678 165,00 EUR 2016 Práce Nie 1
+421517720830


sekretariat@pkbinvest.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Ján Bync PhD.
Adresa:
Švábska 38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vlasta Byncová
Adresa:
Švábska 38 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr., PhD. Ján Bync
Adresa:
Švábska 6814/38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vlasta Byncová
Adresa:
Švábska 38 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×