Dodávateľ

DREMONT spol. s r.o.

Badín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DREMONT spol. s r.o.

IČO: 31567282

Adresa: Družstevná ulica 98, Badín

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1091

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 192,00 EUR 2 2
2015 1 678 928,00 EUR 5 5
2016 254 999,00 EUR 1 1
2018 303 999,00 EUR 1 1
2019 189 070,00 EUR 1 1
2020 705 060,00 EUR 1 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 885,00 EUR 1 1
2015 1 687 235,00 EUR 6 6
2016 254 999,00 EUR 1 1
2018 303 999,00 EUR 1 1
2019 189 070,00 EUR 1 1
2020 705 060,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 303 999,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 10 192,00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 170 799,00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 254 999,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 189 070,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 747 500,00 EUR
Obec Spišský Hrušov 1 90 000,00 EUR
Liečebné termálne kúpele, a.s. 1 396 189,00 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 1 274 440,00 EUR
Škola istoty a nádeje 3 705 060,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie materiálu na označovanie chránených území Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 147 596,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov, vnútorné vybavenie Obec Spišský Hrušov 132 858,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Bowling - dvojdráhový LTK - Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele, a.s. 332 981,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 626,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340 227,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 747 500,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 254 999,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG(SK - CZ) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 999,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Interiérové prvky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 070,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytkové a interiérové vybavenie Škola istoty a nádeje 748 515,00 EUR 2020 Tovary Áno 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Rehák
Adresa:
219 Tajov 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Rehák
Adresa:
219 Tajov 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Matejka & Haluška s.r.o.
Adresa:
Lazovná 20 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×