Obstarávanie

Nábytkové a interiérové vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Škola istoty a nádeje
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
748 515,00
Konečná suma(Bez DPH):
748 515,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup: - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREMONT spol. s r.o. 3 2 988,00 Neuvedené EUR 9. Marec 2020 262226
DREMONT spol. s r.o. 2 40 715,00 Neuvedené EUR 9. Marec 2020 262225
KLS spol. s.r.o. 2 43 455,00 Neuvedené EUR 9. Marec 2020 262224
DREMONT spol. s r.o. 2 661 357,00 Neuvedené EUR 9. Marec 2020 262223

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419190.pdf 16. Júl 2019 19. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047921/content/967666/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419190.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - vysvetlenie/oprava zo dňa 19.07.2019 19. Júl 2019 19. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048684/content/967670/download","filename":"SP_ŠIN_P03 Opis predmetu (oprava2).xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040173/download","filename":"Sprievodný list EKOMA-design a.s.-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040174/download","filename":"1 EKOMA-design as_obsah ponuky - cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040175/download","filename":"2 EKOMA-design_identifik. udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040176/download","filename":"3 EKOMA-desgin_vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040177/download","filename":"4 EKOMA-design_zoznam doklady a dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040178/download","filename":"4a EKOMA-design_ výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040179/download","filename":"4bEKOMA-design_CV zápis v registri hosp.subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040180/download","filename":"4c EKOMA-design_banková informácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040181/download","filename":"4d EKOMA-design_CV úcty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040182/download","filename":"4e EKOMA-design_CV obrat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040183/download","filename":"4i EKOMA-design_certifikat PEFC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040184/download","filename":"4j EKOMA-design_certifikat ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040185/download","filename":"4k EKOMA-design_certifikat ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040186/download","filename":"5 EKOMA-design_Zmluva cast 4_kupna_zmluva_234_vfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040187/download","filename":"6 EKOMA design _opis_predmetu - cast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040188/download","filename":"8 EKOMA-design_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040189/download","filename":"9 EKOMA-design_Cenové ponuky _cast4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082735/content/1040190/download","filename":"10 EKOMA-design_JED dokument.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082736/content/1040191/download","filename":"Sprievodný list KLS spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082736/content/1040192/download","filename":"Súťažná ponuka - časť 2 - Školský nábytok - KLS spol. s r.o. Žilina.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo (časť 1) 10. Marec 2020 10. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083120/content/1040963/download","filename":"1_DREMONT (rev).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva (časť 2) 10. Marec 2020 10. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083122/content/1040964/download","filename":"2_KLS (rev).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 9 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040242/download","filename":"Sprievodný list DREMONT spol. s.r.o.-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040243/download","filename":"Čestné vyhlásenie DREMONT spol. s.r.o. - banky.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040244/download","filename":"DREMONT spol. s.r.o. - splnenie podmienok účasti § 32 ods. 1 ZVO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040245/download","filename":"Identifikačné údaje - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040246/download","filename":"ISO9001_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040247/download","filename":"ISO14000_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040248/download","filename":"ISO18000_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040249/download","filename":"Kúpna zmluva_časť 4_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040250/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií_časť 4_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040251/download","filename":"OPIS predmetu zákazky - časť 4 - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040252/download","filename":"PEFC_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040253/download","filename":"Prehľad o dosiahnutom obrate_§ 33 ods. 1 písm. d)_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040254/download","filename":"Spôsob určenia ponukovej ceny_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040255/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040256/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040257/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040258/download","filename":"Vyhlásenie o podmienkach súťaže_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040259/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._TB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040260/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._VUB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040261/download","filename":"Výpis zo ZHS_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082741/content/1040262/download","filename":"Zoznam predložených dokumentov_DREMONT spol. s.r.o..PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040154/download","filename":"Sprievodný list EKOMA-design a.s.-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040155/download","filename":"1 EKOMA-design as_obsah ponuky - cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040156/download","filename":"2 EKOMA-design_identifik. udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040157/download","filename":"3 EKOMA-desgin_vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040158/download","filename":"4 EKOMA-design_zoznam doklady a dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040159/download","filename":"4a EKOMA-design_ výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040160/download","filename":"4bEKOMA-design_CV zápis v registri hosp.subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040161/download","filename":"4c EKOMA-design_banková informácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040162/download","filename":"4d EKOMA-design_CV úcty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040163/download","filename":"4e EKOMA-design_CV obrat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040164/download","filename":"4h EKOMA-design_referencie cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040165/download","filename":"4i EKOMA-design_certifikat PEFC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040166/download","filename":"4j EKOMA-design_certifikat ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040167/download","filename":"4k EKOMA-design_certifikat ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040168/download","filename":"5 EKOMA-design_Zmluva cast 3_kupna_zmluva_234_vfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040169/download","filename":"6 EKOMA design _opis_predmetu - cast 3 - oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040170/download","filename":"8 EKOMA-design_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040171/download","filename":"9 EKOMA-design_Cenové ponuky _cast3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082734/content/1040172/download","filename":"10 EKOMA-design_JED dokument.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva (časť 4) 10. Marec 2020 10. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083124/content/1040967/download","filename":"4_DREMONT (rev).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958242/download","filename":"SP_ŠIN_Nábytkové vybavenie vFinal.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958245/download","filename":"SP_ŠIN_P02 JED.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958246/download","filename":"SP_ŠIN_P03 Opis predmetu.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958247/download","filename":"SP_ŠIN_P04a Zmluva o dielo (1) vFinal.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958248/download","filename":"SP_ŠIN_P04b Kúpna zmluva (2,3,4) vFinal.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958249/download","filename":"SP_ŠIN_P05 Osobne udaje.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044366/content/958250/download","filename":"SP_ŠIN_P06 Sposob urcenia ponukovej ceny.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040135/download","filename":"Sprievodný list EKOMA-design a.s.-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040136/download","filename":"1 EKOMA-design as_obsah ponuky - cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040137/download","filename":"2 EKOMA-design_identifik. udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040138/download","filename":"3 EKOMA-desgin_vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040139/download","filename":"4 EKOMA-design_zoznam doklady a dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040140/download","filename":"4a EKOMA-design_ výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040141/download","filename":"4bEKOMA-design_CV zápis v registri hosp.subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040142/download","filename":"4c EKOMA-design_banková informácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040143/download","filename":"4d EKOMA-design_CV úcty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040144/download","filename":"4e EKOMA-design_CV obrat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040145/download","filename":"4g EKOMA-design _ referencie cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040146/download","filename":"4i EKOMA-design_certifikat PEFC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040147/download","filename":"4j EKOMA-design_certifikat ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040148/download","filename":"4k EKOMA-design_certifikat ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040149/download","filename":"5 EKOMA-design_Zmluva cast 2_kupna_zmluva_234_vfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040150/download","filename":"6 EKOMA design _opis_predmetu - cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040151/download","filename":"8 EKOMA-design_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040152/download","filename":"9 EKOMA-design_Cenové ponuky _cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082733/content/1040153/download","filename":"10 EKOMA-design_JED dokument.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082737/content/1040193/download","filename":"Sprievodný list KLS spol. s r.o.-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082737/content/1040194/download","filename":"Súťažná ponuka - časť 4 - Inventár - KLS spol. s r.o. Žilina.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082725/content/1040104/download","filename":"F2_Zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva (časť 3) 10. Marec 2020 10. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083123/content/1040966/download","filename":"3_DREMONT (rev).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040116/download","filename":"Sprievodný list EKOMA-design a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040117/download","filename":"2 EKOMA-design_identifik. udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040118/download","filename":"3 EKOMA-desgin_vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040119/download","filename":"4 EKOMA-design_zoznam doklady a dokumenty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040120/download","filename":"4a EKOMA-design_ výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040121/download","filename":"4bEKOMA-design_CV zápis v registri hosp.subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040122/download","filename":"4c EKOMA-design_banková informácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040123/download","filename":"4d EKOMA-design_CV úcty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040124/download","filename":"4e EKOMA-design_CV obrat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040125/download","filename":"4f EKOMA-design_ referencie cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040126/download","filename":"4i EKOMA-design_certifikat PEFC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040127/download","filename":"4j EKOMA-design_certifikat ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040128/download","filename":"4k EKOMA-design_certifikat ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040129/download","filename":"5 EKOMA-design_Zmluva cast 1_zmluva_o_dielo_1_vfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040130/download","filename":"6 EKOMA design _opis_predmetu - cast 1 - oprava2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040131/download","filename":"8 EKOMA-design_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040132/download","filename":"9 EKOMA-design_Cenové ponuky _cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040133/download","filename":"10 EKOMA-design_JED dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082732/content/1040134/download","filename":"EKOMA-design as_obsah ponuky - cast 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040195/download","filename":"Sprievodný list DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040196/download","filename":"2. Identifikačné údaje - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040197/download","filename":"4. Vyhlásenie o podmienkach súťaže_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040198/download","filename":"Čestné vyhlásenie DREMONT spol. s.r.o. - banky.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040199/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky_časť 1_2_3_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040200/download","filename":"DREMONT spol. s.r.o. - splnenie podmienok účasti § 32 ods. 1 ZVO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040201/download","filename":"ISO9001_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040202/download","filename":"ISO14000_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040203/download","filename":"ISO18000_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040204/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií_časť 1_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040205/download","filename":"OPIS predmetu zákazky - časť 1 - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040206/download","filename":"PEFC_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040207/download","filename":"Prehľad o dosiahnutom obrate_§ 33 ods. 1 písm. d)_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040208/download","filename":"Referencie_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040209/download","filename":"Spôsob určenia ponukovej ceny_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040210/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040211/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040212/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040213/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._TB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040214/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._VUB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040215/download","filename":"Výpis zo ZHS_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040216/download","filename":"Zmluva o dielo_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082738/content/1040217/download","filename":"Zoznam dodávok_DREMONT spol. s.r.o..PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082724/content/1040101/download","filename":"F1_Zapisnica z otvarania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o spôsobe určenia ponukov 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044364/content/958241/download","filename":"Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 23. September 2019 23. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057909/content/988467/download","filename":"Odovodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 8 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040218/download","filename":"Sprievodný list DREMONT spol. s.r.o.-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040219/download","filename":"Čestné vyhlásenie DREMONT spol. s.r.o. - banky.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040220/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky_časť 1_2_3_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040221/download","filename":"DREMONT spol. s.r.o. - splnenie podmienok účasti § 32 ods. 1 ZVO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040222/download","filename":"Identifikačné údaje - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040223/download","filename":"ISO9001_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040224/download","filename":"ISO14000_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040225/download","filename":"ISO18000_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040226/download","filename":"Návrh na plnenie kritéri_časť 3_DREMONT spol. s.r.o.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040227/download","filename":"OPIS predmetu zákazky - časť 3 - DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040228/download","filename":"PEFC_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040229/download","filename":"Prehľad o dosiahnutom obrate_§ 33 ods. 1 písm. d)_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040230/download","filename":"REFERENCIA_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040231/download","filename":"Spôsob určenia ponukovej ceny_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040232/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040233/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040234/download","filename":"Účtovná závierka_DREMONT spol. s.r.o._2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040235/download","filename":"Vyhlásenie o podmienkach súťaže_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040236/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._TB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040237/download","filename":"Vyjadrenie banky_DREMONT spol. s.r.o._VUB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040238/download","filename":"Výpis zo ZHS_DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040239/download","filename":"Zoznam dodávok_DREMONT spol. s.r.o..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082739/content/1040240/download","filename":"Zoznam predložených dokumentov_DREMONT spol. s.r.o..PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava/vysvetlenie zo dňa 16.07.2019 16. Júl 2019 16. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047922/content/966107/download","filename":"SP_ŠIN_P03 Opis predmetu (oprava1).xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 23. September 2019 23. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057906/content/988464/download","filename":"M01_Informácie o poradí.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Marec 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083042/content/1040846/download","filename":"M_Sprava o zakazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×