Obstarávanie

Interiérové prvky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
189 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
189 070,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup - interiérové prvky [1 komplet] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREMONT spol. s r.o. 2 189 070,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257335

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007124/content/879262/download","filename":"Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk (Ostatné/Kritériá) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052251/content/975172/download","filename":"F_Zapisnica z otvarania (ostatne).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052251/content/975173/download","filename":"G1_Zapisnica z otvarania (kriteria).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879263/download","filename":"SP_DFNSPBB_Interier.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879264/download","filename":"SP_DFNSPBB_P02 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879265/download","filename":"SP_DFNSPBB_P04 Osobne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879266/download","filename":"SP_DFNSPBB_P03 Specifikacia prvkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879267/download","filename":"1_OBSAH A POPIS DOKUMENTÁCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879268/download","filename":"2_A-SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879269/download","filename":"3_B-TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879270/download","filename":"4_VÝKRES č. 1-pôdorys-interiérové vybavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879271/download","filename":"5_VÝKRES č.2_pohľady-chodba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879272/download","filename":"6_PRÍLOHA č.1-VÝKAZ A ŠPECIFIKÁCIA NÁBYTKOVÝCH PRVKOV ATYP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879273/download","filename":"7_PRÍLOHA č.2-VÝKAZ, ŠPECIFIKÁCIA A GRAF.PRÍLOHA -NÁB. PRVKY TYPIZOVANÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879274/download","filename":"8_PRÍLOHA č.3-GRAFICKÁ ÚPRAVA STIEN A DVERÍ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879275/download","filename":"9_PRÍLOHA č.4-VÝKAZ A ŠPECIFIKÁCIA MADIEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879276/download","filename":"10_PRÍLOHA č.5-VÝKAZ A ŠPECIFIKÁCIA DOPLNKOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879277/download","filename":"12_VÝKAZ PRVKOV V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879278/download","filename":"11_VIZUALIZACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879279/download","filename":"Titulný list 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879280/download","filename":"Titulný list 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879281/download","filename":"IN 1 2018 -2.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879282/download","filename":"IN 2 INT 0.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879283/download","filename":"IN 3 2018 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879284/download","filename":"IN 4 018 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879285/download","filename":"IN 5 2018 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879286/download","filename":"IN 6 2018 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879287/download","filename":"1-2 Stoly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879288/download","filename":"3-10 Skrinky a skrine.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879289/download","filename":"11-16 Kuchyne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879290/download","filename":"17 Stoly a pulty sestričiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879291/download","filename":"18-19 Infopult.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879292/download","filename":"20 Fotofólie Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879293/download","filename":"F4 0.NP, 2.NP motyle \u0026 z nasho lesa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879294/download","filename":"F5 2_NP z nasho lesa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007125/content/879295/download","filename":"F7 4.NP zvierata Afrika.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975198/download","filename":"Sprievodný list Drevex EU s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975199/download","filename":"1_Kryci_list_identifikacia_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975200/download","filename":"2_Vyhlasenie_uchadzaca_podmienky_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975201/download","filename":"3_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975202/download","filename":"4_Cestne prehl_par32_prilohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975203/download","filename":"5_Bankova_informacia_s_cestnym vyhl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975204/download","filename":"6_Cestne_vyhl_realizacia_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975205/download","filename":"7_Navrh_kupnej_ zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975206/download","filename":"8_Specifikacia_prvkov_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975207/download","filename":"9_Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975208/download","filename":"10_Informacie_sprac_osobnych_udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975209/download","filename":"1_Kryci list_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975210/download","filename":"2_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052255/content/975211/download","filename":"3_Cenova_ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 417983.pdf 7. December 2018 11. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012098/content/890990/download","filename":"Odpovede na otázky VO 417983.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. December 2018 17. December 2018 []
Zmluva Kúpna zmluva 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052660/content/976185/download","filename":"KZ DREMONT (rev).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033809/content/935989/download","filename":"M01_Informácie o poradí.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Súťažné podklady Oznámenie 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009575/content/884843/download","filename":"Oznamenie 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Oprava zo dňa 07.12.2018 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012100/content/890041/download","filename":"SP_DFNSPBB_Interier casť D.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Marec 2019 18. Marec 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052659/content/976183/download","filename":"M_Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (Ostatné/Kritériá) 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052249/content/975169/download","filename":"F2_Zapisnica z vyhodnotenia (ostatne).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052249/content/975170/download","filename":"G2_Zapisnica z vyhodnotenia (kriteria).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975180/download","filename":"Sprievodný list DREMONT spol. s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975182/download","filename":"Banková informácia vystavená 04. 12. 2018 Tatra bankou a.s. pre DREMONT spol. s r.o. .asics"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975183/download","filename":"Banková záruka č. 620.324 z 06. 12. 2018 vystavená Tatra bankou a.s. .asics"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975184/download","filename":"Čestné vyhlásenie k § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975185/download","filename":"Idenifikačné údaje uchádzača - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975186/download","filename":"Náhľad do Zoznamu hospodárskych subjektov - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975187/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy s prílohami - DREMONT spol. s.r.o. 20181213 .PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975188/download","filename":"Opis technických a funkčných vlastností - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975190/download","filename":"Potvrdenie_Confirmation vystavené VÚB a.s. č.7371_0650_2018 z 05. 12. 2018 .asics"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975191/download","filename":"Referenčný list z 03. 12. 2018 .asics"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975192/download","filename":"Vyhlásenie k § 32 ods. 1 ZVO - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975193/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975194/download","filename":"Zoznam dodávok tovaru v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - DREMONT spol. s.r.o..zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975195/download","filename":"Zoznam predložených dokumentov v rámci IS EVO - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975196/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052254/content/975197/download","filename":"Spôsob určenia ponukovej ceny - cenová ponuka - DREMONT spol. s.r.o. 20181213.zep"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×