Obstarávanie

Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
747 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
622 916,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovarov potrebných pre implementáciu projektov zabezpečujúcich deinštitucionalizáciu detských domovov a to konkrétne: a) Interiérové vybavenie, b) Elektrospotrebiče a to podľa rozsahu, špecifikácii a podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohe. Ide o dodanie tovarov do samostatných stavebných objektov pri týchto detských domovoch: a) Šarišské Michaľany, b) Remetské Hámre, c) Veľké Kapušany, d) Ružomberok, e) Kremnica, f) Kolárovo. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREMONT spol. s r.o. 1 747 500,00 20% EUR 4. August 2015 68310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznamenie o zmenach 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541884/content/195133/download","filename":"Oznamenie o zmene TOVARY.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541902/content/856559/download","filename":"Kúpna zmluva č. 318-OPROP-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541902/content/856560/download","filename":"Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541902/content/856561/download","filename":"Príloha č.2 ku kúpnej zmluve.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541866/content/856530/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie ponúk - 1 - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 30.04.2014 6. Máj 2014 6. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541893/content/195177/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie II.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 23.04.2014; Oznámenie o zmene v súťažných podkladoch č.2 29. Apríl 2014 29. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541890/content/195152/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541857/content/856523/download","filename":"Zápisnica - otváranie O - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541869/content/856542/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie ponúk - 2 - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia Kúpnej zmluvy č.318/OPROP/2015 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636369/content/599499/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541854/content/856520/download","filename":"Správa o zákazke - Interiérové vybavenie a el..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o zmene c.2 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541887/content/195124/download","filename":"Oznamenie o zmene TOVARY - II- def..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541872/content/856546/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie ponúk - 3 - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541878/content/856553/download","filename":"Ponuky uchádzačov - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541899/content/856556/download","filename":"Informácia o vysledku vyhodnotenia ponúk - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Rozhodnutie o predĺžení lehoty viazanosti - oznámenie 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541896/content/195215/download","filename":"Oznamenie o predlzeni lehoty viazanosti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541863/content/856528/download","filename":"Zápisnica - otváranie K - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541860/content/856526/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Marec 2014 22. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541851/content/195096/download","filename":"Podklady_INTERIER - DEFINITIVA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541881/content/195103/download","filename":"Prilohy_odkaz_5.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636376/content/599613/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/541875/content/856551/download","filename":"Zápisnica - vyhodnotenie ponúk - 4 - Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×