Priame rokovacie konanie

Servis prístrojov


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Vyhlásené:
10. Február 2020
Vestník:
35/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
2. Marec 2020
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
159 191,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MEDIS Nitra, spol. s r.o.
IČO:
36531774

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Vybraný záujemca je v súčasnosti jediným autorizovaným servisným partnerom pre územie SR pre zdravotnícke prístroje: Weinmann Medumat,Hamilton T1,Corpulus 08/16, Accuvac Basic a Argus 606 S. Spoločnosť má výhradné práva a poverenie pre servis vybraných značiek prístrojov, čo si verejný obstarávateľ preveril u jednotlivých výrobcov prístrojov a jednak predložením certifikátov spoločnosťou MEDIS Nitra, spol. s.r.o. garantujúcich výhradné zastúpenie pre SR. V súčasnosti na trhu neexistuje hospodárska súťaž, nakoľko žiadna iná spoločnosť nemá oprávnenie realizovať servisné služby pre prístroje verejného obstarávateľa v rámci územia SR a EÚ. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zdravotnícke prístroje používané pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné aby ich servis zabezpečovala spoločnosť spĺňajúca požiadavky stanovené výrobcom a disponovala potrebným oprávnením, inak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia pacientov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×