Obstarávanie

Oprava izieb na ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 623,00
Konečná suma(Bez DPH):
121 623,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212412-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Oprava izieb na ŠD Mladá garda , Račianska 103, 831 02 Bratislava, v zmysle súťažných podkladov ,súpisu prác a materiálu .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Construction, s.r.o. 7 121 623,00 Neuvedené EUR 20. December 2018 238138