CPV kód

65000000-3

Verejné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 85 320 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 60 000 000 EUR
Mesto Vrútky 1 100 000 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
eustream, a.s. 1 60 000 000 EUR
Brantner Fatra s.r.o. 1 100 000 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 85 320 EUR
Denis Kandela - REVYT 1 1 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nadštandardné pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 320 EUR 2014 Služby Nie 1
Zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Vrútky Mesto Vrútky od 100 000 do 120 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 60 000 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 10 249 EUR 2018 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×