Obstarávanie

Nadštandardné pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
85 320,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 320,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je nadštandardné pripojenie odberného elektrického zariadenia Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (žiadateľ) do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. (prevádzkovateľ) cez ďalšie napájacie vedenie a zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity z ďalšieho napájacieho vedenia vo výške 1 580 kW pre účely zabezpečenia nadštandardnej distribúcie elektriny v odbernom mieste verejného obstarávateľa, ktoré sa nachádza na adrese: Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava a je evidované pod EIC kódom: 24ZZS8074630000C. Predmetom zákazky nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 85 320,00 0% EUR 22. December 2014 47227

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/227116/content/101325/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 []
Iný dokument k zákazke Zápisnica z priameho rokovacieho konania 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/227113/content/101390/download","filename":"Zápisnica z priameho rokovacieho konania - podľa § 101 ods. 5 a § 59 ods. 3 ZVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×