Obstarávanie

Revízie plynových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 249,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 000,00
Zaplatené:
9.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a príslušných slovenských technických noriem (STN 69 0012, STN 07 0703).; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške v objektoch cestmajsterstiev na ul. Piešťanská 2262/80, Trenčianska 1880/20, J. Weisseho 320/1, Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Športová 2377/45, Holubyho 3, Robotnícka 1394/1, Odborárska 31, Rybárska 2582/1B, Čachtická 2418/18.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kotolňa 1....ulica Piešťanská 2262/80, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: typ kotla 1, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: typ kotla 2, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660kW; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: typ kotla 3, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE25; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 250kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: 2 kompresory (označenie: VKDI orlík); Technické vlastnosti: stacionárny zásobníkový ohrievač vody, Hodnota / charakteristika: 2 ks (objem: 2,5 l, Tlakové nádoby-TN Žilina); Technické vlastnosti: REGULAČNÉ STANICE, Hodnota / charakteristika: STL RS 1, STL RS 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 2....ulica Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet zariadení-varný kotol, plynový sporák, nízkotlaký rozvod zemného plynu, smažiaca panvica, varná stolička, varná stolička, Hodnota / charakteristika: 6; Technické vlastnosti: varný kotol, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Alba Hořovice; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: KP 300L; Technické vlastnosti: plynový sporák, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Alba Hořovice; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: SPE40; Technické vlastnosti: smažiaca panvica, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Nagema Ver. Dressden; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 10kW; Technické vlastnosti: varné stoličky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Nagema Ver. Dressden; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: SPE40; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 9,5kW; Technické vlastnosti: Kotolňa 3....ulica Holubyho 3, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol Protherm 30KLZ; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 28kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Protherm Skalica; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT B (výrobca Dukla Trutnov); Technické vlastnosti: Kotolňa 4....ulica Rybárska 2582/1B, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: Protherm 50STO; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 2 x 24kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Protherm Skalica; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT M; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 5....ulica Odborárska 31, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: FEROLLI; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 23,3kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: FEROLLI Taliansko; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: expanzná nádoba NG, objem 12 l; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 6....ulica Robotnícka 1394/1, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: výkon kotlov, Hodnota / charakteristika: 49,9kW (všetky); Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: TERMOGAS Vrútky; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: tlaková nádoba stabilná Reflex N, tlaková nádoba stabilná Zilmet 11A, tlaková nádoba stabilná Zilmet 11A,   zásobníkový ohrievač (2ks) - Quadriga 200PCA, Ariston 200PCA; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: REGULAČNÉ STANICE, Hodnota / charakteristika: 2 (pre plynovú kotolňu); Technické vlastnosti: Kotolňa 7....ulica Čachtická 2418/18, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3 (K1-typ Hoterm 35ES, výkon: 41kw), (K2-K3, typ Alfa Favorit 100, výrobca: Alfa Ety Budapešť); Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 41kw, 116kW, 116kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Hoterm (41kW), Alfa Ety Budapešť (116kw); Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: zásobník TUV 1600 l, expanz nádoba; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: REGULAČNÁ STANICA, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE, Hodnota / charakteristika: BIP 9

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotolňa 1....ulica Piešťanská 2262/80, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 2....ulica Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kotolňa 3....ulica Holubyho 3, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 4....ulica Rybárska 2582/1B, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 5....ulica Odborárska 31, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 6....ulica Robotnícka 1394/1, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 7....ulica Čachtická 2418/18, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 5 1 000,00 0% EUR 17. Október 2018 251313

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×