Obstarávanie

Revízie plynových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 249,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 000,00
Zaplatené:
9.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a príslušných slovenských technických noriem (STN 69 0012, STN 07 0703).; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške v objektoch cestmajsterstiev na ul. Piešťanská 2262/80, Trenčianska 1880/20, J. Weisseho 320/1, Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Športová 2377/45, Holubyho 3, Robotnícka 1394/1, Odborárska 31, Rybárska 2582/1B, Čachtická 2418/18.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kotolňa 1....ulica Piešťanská 2262/80, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: typ kotla 1, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: typ kotla 2, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE65; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 660kW; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: typ kotla 3, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol KDVE25; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 250kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: ČKD Dukla, a.s., závod Veľký Šariš; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT VSE; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: 2 kompresory (označenie: VKDI orlík); Technické vlastnosti: stacionárny zásobníkový ohrievač vody, Hodnota / charakteristika: 2 ks (objem: 2,5 l, Tlakové nádoby-TN Žilina); Technické vlastnosti: REGULAČNÉ STANICE, Hodnota / charakteristika: STL RS 1, STL RS 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 2....ulica Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet zariadení-varný kotol, plynový sporák, nízkotlaký rozvod zemného plynu, smažiaca panvica, varná stolička, varná stolička, Hodnota / charakteristika: 6; Technické vlastnosti: varný kotol, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Alba Hořovice; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: KP 300L; Technické vlastnosti: plynový sporák, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Alba Hořovice; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: SPE40; Technické vlastnosti: smažiaca panvica, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Nagema Ver. Dressden; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 10kW; Technické vlastnosti: varné stoličky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Nagema Ver. Dressden; Technické vlastnosti: typ, Hodnota / charakteristika: SPE40; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 9,5kW; Technické vlastnosti: Kotolňa 3....ulica Holubyho 3, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: teplovodný kotol Protherm 30KLZ; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 28kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Protherm Skalica; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT B (výrobca Dukla Trutnov); Technické vlastnosti: Kotolňa 4....ulica Rybárska 2582/1B, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: Protherm 50STO; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 2 x 24kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Protherm Skalica; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: EXPANZOMAT M; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 5....ulica Odborárska 31, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: typ kotla, Hodnota / charakteristika: FEROLLI; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 23,3kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: FEROLLI Taliansko; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: expanzná nádoba NG, objem 12 l; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 6....ulica Robotnícka 1394/1, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: výkon kotlov, Hodnota / charakteristika: 49,9kW (všetky); Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: TERMOGAS Vrútky; Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: tlaková nádoba stabilná Reflex N, tlaková nádoba stabilná Zilmet 11A, tlaková nádoba stabilná Zilmet 11A,   zásobníkový ohrievač (2ks) - Quadriga 200PCA, Ariston 200PCA; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: REGULAČNÉ STANICE, Hodnota / charakteristika: 2 (pre plynovú kotolňu); Technické vlastnosti: Kotolňa 7....ulica Čachtická 2418/18, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: počet kotlov, Hodnota / charakteristika: 3 (K1-typ Hoterm 35ES, výkon: 41kw), (K2-K3, typ Alfa Favorit 100, výrobca: Alfa Ety Budapešť); Technické vlastnosti: počet tlakových nádob, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: výkon, Hodnota / charakteristika: 41kw, 116kW, 116kW; Technické vlastnosti: výrobca, Hodnota / charakteristika: Hoterm (41kW), Alfa Ety Budapešť (116kw); Technické vlastnosti: druh paliva, Hodnota / charakteristika: zemný plyn; Technické vlastnosti: pracovné médium, Hodnota / charakteristika: voda; Technické vlastnosti: typ tlakovej nádoby, Hodnota / charakteristika: zásobník TUV 1600 l, expanz nádoba; Technické vlastnosti: nízkotlakové rozvody plynu, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: REGULAČNÁ STANICA, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE, Hodnota / charakteristika: BIP 9

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kotolňa 1....ulica Piešťanská 2262/80, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 2....ulica Jánošíkova 428/4 (kuchyňa), Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Kotolňa 3....ulica Holubyho 3, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kotolňa 4....ulica Rybárska 2582/1B, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 5....ulica Odborárska 31, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kotolňa 6....ulica Robotnícka 1394/1, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kotolňa 7....ulica Čachtická 2418/18, Jednotka: 1, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 5 1 000,00 0% EUR 17. Október 2018 251313

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×