Vyhlásené obstarávanie

ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE – KOSENIE V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
160 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
30. Október 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
1. December 2014
Dátum otvárania ponúk:
1. December 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Vzhľadom k tomu, že sa použije elektronická aukcia, otváranie ponúk je NEVEREJNÉ.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zabezpečenie údržby verejnej zelene kosenie v MČ Bratislava Karlova Ves v rozsahu 48,41 ha - vyčistenie trávnatých plôch pred kosením, kosenie, zhrabanie pokosenej trávy a odvoz a likvidácia odpadu.

Doplňujúce informácie

Ponuku treba predložiť v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves Námestie sv. Františka 8 842 62 Bratislava Obálku označte "Súťaž - neotvárať - kosenie"

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×