Obstarávanie

Zimná údržba pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Vrútky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Vrútky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 100 000,00 do 120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
100 000,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej údržby miestnych komunikácií, prechodov pre chodcov, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Vrútky, ktoré sú zahrnuté v Mestskom operačnom pláne zimnej pdržby mestských komunikácií mesta Vrútky na zimné odbodie 2014, 2015.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Fatra s.r.o. 1 100 000,00 0% EUR 10. November 2014 55257

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Brantner Fatra, s.r.o. 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468331/content/367351/download","filename":"Návrh na PK BrantnerFatra.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468337/content/367361/download","filename":"Zápisnica splnenie PU ZÚ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468318/content/367333/download","filename":"SuPo_Vrutky_udrzba podlimit.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468321/content/367340/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia vrátane poradia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468334/content/367356/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Údržba.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468324/content/367343/download","filename":"sprava_21_zimna udrzba.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468327/content/367348/download","filename":"Zmluva Vrutky Brantner ZU.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/468340/content/367366/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×