Osoba

Ing. Anton Jánoš


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Anton Jánoš
Adresa:
Gabriela Povalu 20 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
6
Obstarávaní:
35
Zmlúv:
35
V celkovej hodnote:
18,165,126 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
T+T, a.s. 36400491 Áno
TS Ružomberok, a.s. 36391301 Áno
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 44877315 Áno
GBS group, s.r.o. 50223241 Áno
T+T sever, s.r.o. 51675978 Áno
T+T stred, s.r.o. 51929449 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Mesto Kremnica Zabezpečenie skládky TKO 262,350 EUR 26. August 2014
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy (na 10 mesiacov trvania zmluvy) 62,888 EUR 5. Apríl 2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu 52,188 EUR 2. Máj 2019
Obec Nová Bystrica Zber, odvoz a preprava komunálneho odpadu 58,300 EUR 12. Október 2017
Mesto Žilina Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 23 EUR 24. Jún 2016
Mesto Žiar nad Hronom Likvidácia čiernych skládok 26,250 EUR 14. Október 2016
Mesto Žilina Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 115,000 EUR 16. December 2016
Mesto Rajecké Teplice Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu 75,047 EUR 3. Február 2017
Obec Zborov nad Bystricou Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 21. Jún 2018
Obec Nedožery - Brezany Zber a likvidácia odpadov z obce Nedožery - Brezany 185,201 EUR 15. December 2015
LIKAVA - centrum sociálnych služieb Odvoz a likvidácia odpadu 7,822 EUR 19. Máj 2017
Mesto Žiar nad Hronom Odpady 2018-2019 82,500 EUR 22. December 2017
LIKAVA - centrum sociálnych služieb Odvoz odpadu 7,634 EUR 13. Máj 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Likvidácia a spracovanie objemného a komunálneho odpadu 24,110 EUR 27. Júl 2016
Obec Hliník nad Hronom Zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 62,999 EUR 22. December 2014
Obec Lietavská Lúčka SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU 705,305 EUR 24. Jún 2014
Centrálny obstarávateľ Zabezpečenie komunálnych služieb 863,195 EUR 29. Máj 2014
Obec Hliník nad Hronom Zber, preprava, odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Hliník nad Hronom 197,510 EUR 23. Január 2017
Mesto Kysucké Nové Mesto ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU 2,631,098 EUR 17. Január 2017
Obec Konská ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU 293,338 EUR 12. Jún 2017
Obec Lietavská Lúčka Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu 632,073 EUR 14. Jún 2018
Mesto Žilina Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 74,171 EUR 30. Január 2019
BIONERGY, a. s. Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II 2,544,000 EUR 20. Marec 2019
Mesto Prievidza Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov 183,750 EUR 13. Apríl 2018
Mesto Prievidza prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza 196,800 EUR 17. Jún 2019
Mesto Žilina Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 70,000 EUR 4. Január 2018
Mesto Žilina Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu 116,667 EUR 8. Júl 2016
Mesto Rajec SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU 78,079 EUR 4. Jún 2015
Mesto Prievidza Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov 178,500 EUR 27. Apríl 2017
Mesto Žilina Poskytovanie služieb údržby verejnej zelene a služieb čistoty mesta Žilina. 5,413,279 EUR 1. Február 2018
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA 2,311,723 EUR 31. Máj 2019
Mesto Kysucké Nové Mesto Zber, preprava a zhodnotenie BRO 198,960 EUR 9. Júl 2019
Mesto Prievidza Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne 375,000 EUR 31. Júl 2019
Mesto Žiar nad Hronom Odpady - BRKO, veľkokapacitný odpad, likvidácia čiernych skládok 31,666 EUR 28. Apríl 2017
Mesto Rajec Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu 47,700 EUR 4. Máj 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×