Obstarávateľ

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 990 838,00 EUR 2
2016 41 986,00 EUR 1
2017 85 205,00 EUR 1
2018 861 702,00 EUR 2
2019 299 450,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 1
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
tatrex skk s.r.o. 1 41 986,00 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 1 474 000,00 EUR
T+T, a.s. 1 58 300,00 EUR
AGRA, s.r.o. 6 249 541,00 EUR
Ohrievacia Technika, s. r. o. 1 195 600,00 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 3 464 996,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Nová Bystrica 41 986,00 41 986,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka 178 876,00 163 000,00 91.12% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica 811 962,00 474 000,00 58.37% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Nová Bystrica - stroje 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Intenzifikácia triedeného zberu v Novej Bystrici - stroje 2017 Tovary Áno 0 Nie
Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica 2018 Práce Áno 0 Nie
Zber, odvoz a preprava komunálneho odpadu 85 205,00 48 583,33 57.01% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba 430 851,00 430 850,00 99.99% EUR 2018 Práce Áno 2 Áno
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba 430 851,00 34 146,00 7.92% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Nová Bystrica 299 450,00 249 541,00 83.33% EUR 2019 Tovary Áno 6 Áno
Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica 2019 Práce Áno 0 Nie
+421424443891

+421414397221/414397195
+421414397411


info@mpprofit.sk
ounbystrica@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 73 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×