Obstarávanie

Zber, preprava a zhodnotenie BRO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 960,00
Konečná suma(Bez DPH):
198 960,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77120000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je: -údržba a čistenie zberných nádob, -vedenie evidencie, plnenie ohlasovacích povinností ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a prípadných legislatívnych zmien. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
T+T stred, s.r.o. 1 198 960,00 Neuvedené EUR 9. Júl 2019 255972

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmena lehôt 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020961/content/906767/download","filename":"OPRAVA_SP - lehoty (25.01.2019).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015359/content/896621/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015359/content/896622/download","filename":"PLT_SP_ KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015359/content/896623/download","filename":"Priloha c3_GDPR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP - T+T STRED, s.r.o. 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047257/content/964604/download","filename":"T+T stred.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmluva 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021771/content/907913/download","filename":"OPRAVA_SP - zmluva (29.01.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021771/content/907914/download","filename":"Zmluva prevádzkovanie BRO -final.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047259/content/964606/download","filename":"Zápisnica z otvárania - uchadzači.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 8. Marec 2019 8. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028413/content/925301/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku vyhodnotenia ponu´k.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047260/content/964607/download","filename":"G07_Zapisnica_Vyhodnoteniedocx.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047258/content/964605/download","filename":"Správa o zákazke.doc"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 8. Marec 2019 8. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028414/content/925303/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia zákazky.docx"}]
Zmluva Zmluva 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047254/content/964600/download","filename":"Zmluva T+T stred.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047256/content/964603/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZMLUVe O BRO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×