Vyhlásené obstarávanie

Ipeľský Sokolec - oprava oporného múrika na toku Jelšovka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 574,75
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247230-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
29. September 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Pri zvýšených prietokoch toku Jeľšovka dochádza z dôvodu netesnosti oporného múru k zatápaniu okolitých rodinných domov. Vodný tok Jeľšovka sa v obci Ipeľský Sokolec vlieva ako pravostranný prítok rieky Ipeľ. Výška hladiny v týchto miestach býva ovplyvnená aj vodným režimom v rieke Ipeľ, kde dochádza k spätnému vzdutiu vodnej hladiny. Za účelom odstránenia netesnosti oporného múru bolo navrhnuté riešenie: - výkop hlboký 3,10m popri opornom múriku z návodnej strany s príslušným pažením - očistenie nosného muriva alebo betónu - zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom - zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou - zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu - zásyp výkopu a rozprestretie ornice na svahu - výsev trávniku hydroosevom a očistenie manipulačných plôch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×