Obstarávanie

Tonerové a atramentové kazety


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 717,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 717,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30125100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodanie originálnych tonerových kaziet do laserových tlačiarní, atramentových kaziet do atramentových tlačiarní a s tým spojený zber a ekologická likvidácia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Z+M servis, spol. s r. o. 1 8 717,00 0% EUR 30. September 2014 63379

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567365/content/204933/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120144337.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Júl 2014 28. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567371/content/205025/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120144785_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205658/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120146751.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205659/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120146752.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205660/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120147606.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205661/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120147641.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205662/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120147642.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567387/content/205663/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120147643.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Marec 2014 28. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567390/content/205753/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120148384.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567411/content/204996/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152884.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567426/content/205045/download","filename":"Prebercí protokol k ZM_2013_0398 č. 120154814.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567420/content/205017/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152888.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567405/content/205245/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152317.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2013/0398 za rok 2014 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567402/content/205182/download","filename":"ZM_2013_0398_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567447/content/205302/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120157972.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567341/content/205108/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141157_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567453/content/205118/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120142164_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567462/content/205309/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141820_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567368/content/204973/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120144336.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567456/content/205171/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120142165_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567441/content/205167/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120157973.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567377/content/205032/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120144786_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567377/content/205033/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120145222_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567377/content/205034/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120145223_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567396/content/205060/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 12014818_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567332/content/204957/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120143356_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567414/content/205042/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152885.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567429/content/205043/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141819_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567356/content/205067/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141318_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567347/content/204914/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141159_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2013/0398-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637395/content/625654/download","filename":"ZM_2013_0398_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567350/content/204960/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141160_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567435/content/205054/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. 120154816.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2013/0398 - finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638517/content/652140/download","filename":"ZM_2013_0398_finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567374/content/205078/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120144787_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567344/content/205173/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141158_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567329/content/204906/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141162_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567353/content/205019/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141161_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567335/content/205011/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120143357_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567417/content/205000/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152886.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567459/content/205234/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120142166_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567408/content/205312/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120152315.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567338/content/205056/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141156_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567393/content/205013/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120150664.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567393/content/205014/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120150663.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2014 3. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567465/content/205085/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120143355_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567450/content/205059/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120157970.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567380/content/205136/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120145336_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567380/content/205137/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120145337_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Február 2015 6. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567399/content/205113/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120148385.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567444/content/205220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120157971.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567438/content/205106/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120156383.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567423/content/205069/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120153801.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567359/content/205123/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2013_0398 č. SV1 120141358_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/567432/content/205093/download","filename":"Prebercí protokol k ZM_2013_0398 č. 120154815.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×