Dodávateľ

PULImedical, spol. s r.o.

Ivanka pri Dunaji
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PULImedical, spol. s r.o.

IČO: 31344399

Adresa: Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2070

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 272 920,00 EUR 3 4
2015 63 062,00 EUR 1 1
2016 126 363,74 EUR 16 16
2017 362 420,37 EUR 26 26
2018 258 419,52 EUR 16 16
2019 322 918,33 EUR 13 13
2020 35 575,10 EUR 5 5
2021 150 043,28 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 183 888,00 EUR 2 3
2015 152 094,00 EUR 2 2
2016 126 363,74 EUR 16 16
2017 362 420,37 EUR 26 26
2018 258 419,52 EUR 16 16
2019 322 918,33 EUR 13 13
2020 35 575,10 EUR 5 5
2021 119 593,28 EUR 4 4
2022 30 450,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 35 900,50 35900.50 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 31 440,00 31440.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 31 345,00 31345.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 640,00 640.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 129 541,66 129541.66 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 009,99 2009.99 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 11 000,00 11000.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 32 000,00 32000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 193 614,00 193614.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 30 724,42 30724.42 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 127 256,00 127256.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 61 290,00 61290.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 37 203,00 37203.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 164 818,99 164818.99 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 115 622,00 115622.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 754,80 754.80 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 148 697,00 148697.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 8 398,40 8398.40 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 8 940,55 8940.55 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 27 115,61 27115.61 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 550,00 550.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 1 045,00 1045.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 066,67 1066.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 1 690,67 1690.67 EUR
Záchranná služba 1 59 082,50 59082.50 EUR
Poliklinika Karlova Ves Bratislava 1 84 583,00 84583.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 110 914,60 110914.60 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 2 2 005,00 2005.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 6 64 472,98 64472.98 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 68 000,00 68000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
RTG lampa pre CT prístroj NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 90 096,00 90096.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 64 622,00 64622.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nádoby na klinický odpad Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 88 256,00 88256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny mamograf Poliklinika Karlova Ves Bratislava 112 916,00 112916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie bezpečnostných intravenóznych kanýl, infúznych súprav a bezihlových ventilov Fakultná nemocnica Trnava 139 940,00 139940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena dielu RTG lampy pre CT prístroj NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 52 560,00 52560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na biologický odpad s objemom 2,5 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny RTG systém Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 91 500,00 91500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 784,00 5784.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 153,92 7153.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM uzatvorený odberový systém Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 317,80 3317.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na kontaminovaný odpad 1L, 2L, 4L Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 174,00 1174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na odber, skladovanie a prepravu krvi, stabilizáciu a vyčistenie vnútrobunkovej RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 875,00 875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225,94 225.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
odberové skúmavky a ihly Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nádob na klinický odpad Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 796,90 41796.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 085,00 3085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - lekárske ihly a injekčné striekačky jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 094,00 2094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinik boxy 60 l Národná transfúzna služba SR 11 992,92 11992.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – ihly a striekačky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 52,00 52.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 143,00 1143.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, hypodermické injekčné ihly, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou Nemocnica Poprad a. s. 37 200,00 37200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém Národný ústav reumatických chorôb 11 780,00 11780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Punkcia ciev, prístroje na odber krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 79 972,00 79972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky a ihly 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 64,00 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinik boxy 60 l Národná transfúzna služba SR 4 817,30 4817.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regionálna anestézia-spinálna ihla typ Quincke, Pencil point a bezodporová striekačka Nemocnica Poprad a. s. 4 214,00 4214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 882,00 5882.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Arteriálne ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 280,00 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinik boxy 60 l Národná transfúzna služba SR 4 817,30 4817.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 57 502,29 57502.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225,94 225.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM uzatvorený odberový systém Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 233,64 3233.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 125,00 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁDOBY NA OSTRÉ PREDMETY, KLINIK BOXY Univerzitná nemocnica Bratislava 14 910,00 14910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 34 580,00 34580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinik boxy 60 l Národná transfúzna služba SR 4 817,30 4817.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁDOBY NA OSTRÉ PREDMETY, KLINIK BOXY Univerzitná nemocnica Bratislava 14 530,00 14530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 480,00 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 277,00 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberový systém krvi Národná transfúzna služba SR 192 534,46 192534.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém Národný ústav reumatických chorôb 14 640,00 14640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiodiagnostický spotrebný materiál pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 439,48 1439.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pediatrická/neonatologická intravenózna kanyla 26G s krídelkami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 225,94 225.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 580,00 1580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM uzatvorený odberový systém Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 177,22 4177.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 755,00 1755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40 820,00 40820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klinik boxy 60 l Národná transfúzna služba SR 17 680,80 17680.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 300,00 19300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly na anestéziu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21 330,00 21330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 76 983,00 76983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 508,00 6508.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 16G a 18G Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 351,00 1351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém, nádoby na ostré predmety Národný ústav reumatických chorôb 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba PVC na medicínsky odpad 1,5l; nádoba PVC na medicínsky odpad 2,5l; nádoba PVC na medicínsky odpad 4l Detská fakultná nemocnica Košice 2 408,00 2408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 400,00 7400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 366,85 61366.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 247,17 3247.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ihly a príslušenstvo Záchranná služba 72 735,49 72735.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 549,00 12549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na ostré predmety, klinik boxy Univerzitná nemocnica Bratislava 101 258,02 101258.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky vacutainer súpravy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 768,00 768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 916,00 5916.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 754,80 754.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém, nádoby na ostré predmety Národný ústav reumatických chorôb 14 950,00 14950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 490,50 14490.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad klinik boxy Národný ústav reumatických chorôb 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na ostré predmety, klinik boxy Univerzitná nemocnica Bratislava 48 525,00 48525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoba na klinický odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 61 510,00 61510.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skúmavky a ihly Vacutainer Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzavretý vákuový odberový systém, nádoby na ostré predmety Národný ústav reumatických chorôb 14 300,00 14300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 996 710,00 996710.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

misikova@pulimedical.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Imrich Lenk
Adresa:
Kovácsova 104A Bratislava-Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Imrich Lenk
Adresa:
Kovácsova 104A Bratislava-Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Výmena dielu RTG lampy pre CT prístroj 52 560,00 EUR Tovary 29. Máj 2018 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov PULImedical, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×