Obstarávanie

Viacpodlažné parkovisko


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
723 656,00
Konečná suma(Bez DPH):
639 202,00
Zaplatené:
88.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia prestavby súčasného parkoviska a jeho nadstavba s novou rampou, nabíjacími stanicami pre elektromobily, osvetlením a schodiskami s prístupovými komunikáciami. Nosný systém objektu je prefabrikovaný železobetónový atypický skelet. Nosné rámy sú navrhnuté ako priečne. Pojazdná strecha je riešená v sklonoch. Zakladanie objektu je riešené plošnými monolitickými základmi (pätky, pásy). Skelet je tvorený stĺpami 400/400 mm, ktoré sú vkladané do kalichov. Na stĺpoch sú uložené panely spiroll v spáde, na nich je navrhovaná zálievka s doplnkovou výstužou a vystužená žb. roznášacia membrána, na ktorej bude hydroizolácia a podlaha z cestného betónu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 639 202,00 Neuvedené EUR 19. Máj 2020 277551

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznam o zverejnení dokumentov 27. Február 2020 27. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081524/content/1037488/download","filename":"Zverejnenie dokumentov k zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×