Obstarávanie

ZŠ s MŠ J.Bottu 27- novostavba školskej jedálne a učební.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 220 185,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 888 000,00
Zaplatené:
85.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia diela v objekte základnej školy s materskou školou, ktorá bude pozostávať z Asanácie pôvodného južného krídla, vybudovanie prípojok inžinierskych sietí a z novostavby čiastočne podpivničeného 3. podlažného pavilónu, v ktorom sa bude nachádzať v suteréne zázemie kuchyne, na prízemí kuchyňa a jedáleň a na poschodí 6. školských tried so zázemím.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KAMI PROFIT, s.r.o. 7 1 888 000,00 Neuvedené EUR 12. Máj 2020 277675

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha k vysvetleniu č. 16 z 30.01.2020 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077259/content/1029093/download","filename":"prD12 - kuchyna zadanie uprava 30_1.2020.xls"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092170/content/1058983/download","filename":"Invex.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnok vysvetlenia - Položka 8 Slaboprúd 3. Marec 2020 3. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082261/content/1039152/download","filename":"Polož. 8 slaboprúd..pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD PO, kuchyna, HACCP, hodnotenie, vizual 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071818/content/1018156/download","filename":"PO, kuchyna, HACCP, hodnotenie, vizual.zip"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Asanacia 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071801/content/1018143/download","filename":"Asanacia.zip"}]
Súťažné podklady SP príloha 4 - Výkaz výmer 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071821/content/1018158/download","filename":"P4 Vykaz vymer.zip"}]
Súťažné podklady Schéma zelene - príloha k vysvetleniu SP zo dňa 10.1.2020 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073894/content/1022965/download","filename":"schéma zelene.pdf"}]
Súťažné podklady D13 HACCP - Info rozpis - príloha k vysvetleniu č.18 12. Február 2020 12. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079376/content/1032985/download","filename":"D13 - HACCP Info rozpis.xlsx"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Zdravotechnika 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071810/content/1018151/download","filename":"D3 Zdravotechnika.zip"}]
Súťažné podklady DWG formáty Architektura 20. Január 2020 20. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075247/content/1025631/download","filename":"Bottu_orginál formáty.zip"}]
Súťažné podklady HACCP odpoveď 5. Marec 2020 5. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082731/content/1040113/download","filename":"HACCP odpoveď 05.03.2020.pdf"}]
Súťažné podklady Rozmery VZT jednotiek - príloha k vysvetleniu č. 7 14. Január 2020 14. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074409/content/1023847/download","filename":"VZT jednotky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092156/content/1058964/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady VV D3 Zdravotechnika NOVY 27. Január 2020 27. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076367/content/1027442/download","filename":"VV ZTI.xls"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Architektura 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071803/content/1018144/download","filename":"D1 Architektúra.zip"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071799/content/1018142/download","filename":"Sutazne podklady.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092173/content/1058987/download","filename":"PS STAVBY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092167/content/1058974/download","filename":"Conco Services.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Vykurovanie 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071811/content/1018152/download","filename":"D4 Vykurovanie.7z"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092175/content/1058989/download","filename":"SOAR.pdf"}]
Súťažné podklady Špecifikácie /výťah, chlad. boxy, šikmá plošina /príloha k vysvetleniu č.6/ 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073916/content/1022988/download","filename":"Špecifikácie vyťah, chlad. boxy, šikma plošina.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092199/content/1059080/download","filename":"Potvrdenie_o_zverejnení_zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 326/2020 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092197/content/1059079/download","filename":"ZoD KPL.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Plynofikacia 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071813/content/1018153/download","filename":"D7_Plynofikácia_rekl.7z"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092158/content/1058966/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnocovania_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Statika 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071809/content/1018150/download","filename":"D2 statika.zip"}]
Súťažné podklady Celkovy VV novostavba uprava 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076906/content/1028647/download","filename":"Celkovy VV novostavba uprava.xlsx"}]
Súťažné podklady SP Príloha k vysvetleniu č. 21 zo dňa 13.02.2020 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079604/content/1033395/download","filename":"SP príloha k vysveleniu č. 21 z 13.2.2020.xls"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Apríl 2020 23. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088790/content/1052427/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092169/content/1058982/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Súťažné podklady Fotodokumentácia ZŠ Bottova 12. Február 2020 12. Február 2020 []
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 424430.pdf 8. Január 2020 9. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073494/content/1040713/download","filename":"Odpovede na otázky VO 424430.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Silno, slabo, blezkozvod, MaR 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071816/content/1018155/download","filename":"silno, slabo, blezk, MaR.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092172/content/1058986/download","filename":"KAMI.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP na otázku zo dňa 15.01.2020 21. Január 2020 21. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075424/content/1025919/download","filename":"Vysvetlenie na otázku zo dňa 15.01.2020.pdf"}]
Súťažné podklady SP doplnenie - stavebné povolenie, vyjadrenie SPP 21. Január 2020 21. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075361/content/1025810/download","filename":"Stavebne povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075361/content/1025811/download","filename":"Bottu_vyj_SPP.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na predkladanie ponúk 20. December 2019 20. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071791/content/1018159/download","filename":"oznamenie-35718_-_wyp.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha k vysvetleniu č. 21 12. Február 2020 12. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079387/content/1033029/download","filename":"SP príloha k vysvetleniu 21.xls"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092200/content/1059081/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092162/content/1058975/download","filename":"CS.pdf"}]
Súťažné podklady SP príloha 3 - PD Vzduchotechnika 8. Január 2020 8. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073562/content/1022360/download","filename":"D5 Vzduchotechnika.7z"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×