Dodávateľ

LENA - spol. s r.o.

Hriňová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LENA - spol. s r.o.

IČO: 31570453

Adresa: Murínska 1765, Hriňová

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2464

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Október 2019

Záznam platný do: 5. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 466 443,00 EUR 2 2
2016 1 134 992,00 EUR 3 3
2017 182 172,00 EUR 2 2
2018 3 993,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 466 443,00 EUR 2 2
2016 1 134 992,00 EUR 3 3
2017 182 172,00 EUR 2 2
2018 3 993,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 3 722 295,00 722295.00 EUR
Obec Detvianska Huta 1 99 236,00 99236.00 EUR
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 1 511 673,00 511673.00 EUR
Lesné družstvo Slavošovce 1 3 993,00 3993.00 EUR
Figuli, s.r.o. 1 367 467,00 367467.00 EUR
Obec Selce 1 82 936,00 82936.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 99 802,00 99802.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Protipožiarne lesné cesty České Brezovo Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 407 628,00 407628.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta - Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Málinec Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 513 416,00 513416.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov - Figuli, s. r. o. Figuli, s.r.o. 367 391,00 367391.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov – Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o. 255 852,00 255852.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Rekonštrukcia MK a výstavba parkovísk Obec Detvianska Huta 99 236,00 99236.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba MK v obci Selce Obec Selce 82 936,00 82936.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu Lesné družstvo Slavošovce 33 995,00 33995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421903514246


gallovojtech@azet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vojtech Gallo
Adresa:
Lúčna 21 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vojtech Gallo
Adresa:
Lúčna 21 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Mikuš
Adresa:
Nám. SNP 37 Zvolen 96001
Meno:
Ulianko & partners, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 37 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 10.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×