Obstarávanie

Projekt obnovy lesných porastov - Figuli, s. r. o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Figuli, s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
367 391,00
Konečná suma(Bez DPH):
367 467,00
Zaplatené:
100.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú ozdravné opatrenia v lesoch v správe spoločnosti Figuli, s. r. o. Medzi aktivity, ktoré zahŕňajú služby obnovy patria čistenie plôch, obnova porastov, zalesňovanie poškodených kultúr, ochrana proti burine a proti zveri.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 2 367 467,00 0% EUR 4. Február 2016 72979

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznamenie o otvarani obalok podľa §41 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201721/content/297643/download","filename":"§41 Ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201733/content/297646/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok účasti Figuli.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201739/content/297648/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201709/content/297636/download","filename":"Súťažné podklady Figuli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201709/content/297637/download","filename":"Priloha c. 1 Projekt ozdravných opatrení Figuli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201709/content/297638/download","filename":"Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií - cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201709/content/297639/download","filename":"Príloha č. 4 - zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní § 41 kritéria 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201727/content/297644/download","filename":"§ 41 K.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201712/content/297640/download","filename":"Zmluva s Figuli s.r.o. - podpísaná.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201730/content/297645/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201742/content/297649/download","filename":"Sprava podla § 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201724/content/88060/download","filename":"Priloha č. 2 VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LENA - spol. s r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201715/content/297641/download","filename":"Projekt obnovy lesných porastov Figuli, s.r.o. - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201715/content/297642/download","filename":"Projekt obnovy lesných porastov Figuli, s.r.o.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201736/content/297647/download","filename":"Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DELTA - M s.r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201718/content/87971/download","filename":"Projekt obnovy lesných porastov Figuli s.r.o. - Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×