Obstarávanie

Protipožiarna lesná cesta - Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Málinec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
513 416,00
Konečná suma(Bez DPH):
511 673,00
Zaplatené:
99.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie protipožiarných lesných ciest v lesoch v správe Urbárskej lesnej spoločnosti pozemkového spoločenstva Málinec. Bližšie špecifikované v časti B.1 súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 1 511 673,00 0% EUR 8. Február 2016 53774

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201955/content/297713/download","filename":"Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní § 41 ostatné 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201931/content/297700/download","filename":"§ 41 ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201949/content/297712/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk málinec.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201940/content/297705/download","filename":"Súťažné podklady Málinec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201940/content/297706/download","filename":"Príloha č. 1 PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201940/content/297707/download","filename":"príloha č. 2 - výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201940/content/297708/download","filename":"Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií - cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201940/content/297709/download","filename":"Priloha č. 4 Návrh zmluvy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní § 41 kritériá 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201946/content/297711/download","filename":"§ 41 kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201961/content/88329/download","filename":"Sprava podla § 21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201958/content/297714/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk Malinec.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201952/content/88103/download","filename":"Zapisnica zo splenienia podmienok účasti Málinec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LENA - spol. s r.o. 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201937/content/297702/download","filename":"Protipožiarna lesná cesta - Urbárska lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Málinec, Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201937/content/297703/download","filename":"Protipožiarna lesná cesta - Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Málinec - časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201937/content/297704/download","filename":"Protipožiarna lesná cesta - Urbárska lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Málinec - časť 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201934/content/297701/download","filename":"Zmluva o dielo z 8.2.2016-čierne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Upravený návrh k zmluve 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201943/content/297710/download","filename":"Príloha č. 4 - návrh zmluvu upravené.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×