Obstarávanie

Projekt obnovy lesných porastov – Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
255 852,00
Konečná suma(Bez DPH):
255 852,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka, s. r. o. Medzi aktivity, ktoré zahŕňajú služby obnovy patria čistenie plôch, obnova porastov zalesňovaním, ochrana proti burine a proti zveri, výsek krov a nežiadúcich drevín, prerezávky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 2 255 852,00 0% EUR 5. Február 2016 72980

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44629/content/21166/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44644/content/20898/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služby - KPM - podpísan á.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44641/content/20825/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní § 41 kritéria 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44626/content/21121/download","filename":"41 K.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LENA - spol. s r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44647/content/20652/download","filename":"Projekt obnovy lesných orastov Komposesorát Pavla Majorčíka s.r.o. - časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44647/content/20653/download","filename":"Projekt obnovy lesných porastov Komposesorát P. Majorčíka s.r.o. - časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44617/content/20969/download","filename":"Súťažné podklady Komposesorát Pavla Majorčíka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44617/content/20970/download","filename":"Priloha č. 1 Projekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44617/content/20971/download","filename":"Priloha č. 2 VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44617/content/20972/download","filename":"Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií - cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44617/content/20973/download","filename":"Príloha č. 4 - zmluva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44635/content/20662/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok účasti Ceske Brezovo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44638/content/20742/download","filename":"Zapisnica z otvarania Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DELTA - M s.r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44620/content/21020/download","filename":"Projekt obnovy lesných porastov KPM s.r.o. časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o otvarani obalok podľa §41 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44623/content/21089/download","filename":"§ 41 Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×