Obstarávanie

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Lesné družstvo Slavošovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
33 995,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 993,00
Zaplatené:
11.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
03121100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stability lesných ekosystémov, vodného režimu a rozvoj turizmu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.1. Smrek obyčajný (SM) voľnokorenný - povolená semenárska oblasť (SO):, Hodnota / charakteristika: 3 SO Pohronsko - Hnilecká, mimo areál SO; Technické vlastnosti: 1.1. Smrek obyčajný (SM) voľnokorenný - lesný vegetačný stupeň:, Hodnota / charakteristika: 4, 5 (bukový, jedľovo bukový); Technické vlastnosti: 1.2. Jedľa biela (JD) voľnokorenná - povolená semenárska oblasť (SO):, Hodnota / charakteristika: 2 SO Stredoslovenská; Technické vlastnosti: 1.2. Jedľa biela (JD) voľnokorenná - lesný vegetačný stupeň:, Hodnota / charakteristika: 4, 5 (bukový, jedľovo bukový); Technické vlastnosti: 1.3. Smrekovec opadavý (SC) voľnokorenný - povolená semenárska oblasť (SO):, Hodnota / charakteristika: mimo areál SO; Technické vlastnosti: 1.3. Smrekovec opadavý (SC) voľnokorenný - lesný vegetačný stupeň:, Hodnota / charakteristika: 4, 5 (bukový, jedľovo bukový); Technické vlastnosti: 1.4. Buk lesný (BK) voľnokorenný - povolená semenárska oblasť (SO):, Hodnota / charakteristika: 2 SO Stredoslovenská; Technické vlastnosti: 1.4. Buk lesný (BK) voľnokorenný - lesný vegetačný stupeň:, Hodnota / charakteristika: 4, 5 (bukový, jedľovo bukový)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.1. Smrek obyčajný (SM) voľnokorenný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12 400; Technické vlastnosti: - výška, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - priemer kmienka, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2. Jedľa biela (JD) voľnokorenná, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20 100; Technické vlastnosti: - výška, Jednotka: mm, Minimum: 150, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - priemer kmienka, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.3. Smrekovec opadavý (SC) voľnokorenný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8 600; Technické vlastnosti: - výška, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - priemer kmienka, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.4. Buk lesný (BK) voľnokorenný, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40 600; Technické vlastnosti: - výška, Jednotka: mm, Minimum: 200, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - priemer kmienka, Jednotka: mm, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 2 3 993,00 0% EUR 6. September 2018 161956

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×