Obstarávanie

Ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Komposesorát Pavla Majorčíka, s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 802,00
Konečná suma(Bez DPH):
116 741,00
Zaplatené:
116.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Pavla Majorčíka: obnova lesných porastov lesného spoločenstva, ich ochrana a ošetrovanie. Medzi aktivity, ktoré zahŕňajú služby obnovy patria zalesňovanie(prvé a opakované), uhadzovanie haluziny, výsek krov a nežiad. krovín, ochrana MLP proti burine, ochrana MLP proti zveri, sadenice vrátane dopr. a rozvozu do porastov, oplotenie MLP, príprava plôch pred zalesnením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 1 116 741,00 0% EUR 1. Júl 2014 49020

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44557/content/20568/download","filename":"Súťažné podklady_OO České Brezovo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44575/content/20554/download","filename":"Sprava podla § 21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44560/content/20563/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služby.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44569/content/20856/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44584/content/20589/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - OO České Brezovo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44563/content/20680/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44566/content/20762/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LENA spol. s r.o. 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44581/content/20757/download","filename":"CP LENA OO České Brezovo.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44578/content/20667/download","filename":"Informacia o uzavreti zmluvy OO C. Brezovo.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/44572/content/20924/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia vereého obstarávania.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×