Obstarávanie

Rekonštrukcia MK a výstavba parkovísk


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Detvianska Huta
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 236,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 236,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkovísk v obci Detvianska Huta

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LENA - spol. s r.o. 5 99 236,00 Neuvedené EUR 7. Júl 2017 84988

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399535/content/337217/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399520/content/337199/download","filename":"Súťažné podklady Detvianska Huta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399520/content/337200/download","filename":"Príloha č. 1 - PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399520/content/337201/download","filename":"Príloha č. 2 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399520/content/337202/download","filename":"Priloha č. 3_navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399520/content/337203/download","filename":"Príloha č. 4 - Zmluva návrh.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399532/content/337211/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399532/content/337212/download","filename":"Príloha č. 4 - Zmluva návrh.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844627/content/678946/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844644/content/678959/download","filename":"Zapisnica zo splnenia podmienok účasti Det. Huta.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399529/content/337208/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844648/content/678960/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844658/content/678993/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844642/content/678956/download","filename":"Zapisnica z otvarania obalok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní § 41 ostatné 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/399526/content/337205/download","filename":"§ 41 o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka k zákazke 7. Júl 2017 7. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/844636/content/678954/download","filename":"LENA - spol. s r.o. - Ponuka k zákazke Rekonštrukcia MK a výstavba parkovísk v obci Detvianska Huta.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 10. Júl 2017 10. Júl 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×