Obstarávanie

Strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Rovné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rovné
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom, Časť 2 -Logický celok č. 2: Šmykom riadený nakladač, Časť 3 - Logický celok č. 3: Štiepkovač. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MANNET spol. s r.o. 1 90 800,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2018 97167
MANNET spol. s r.o. 2 66 250,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2018 97168
MANNET spol. s r.o. 2 21 150,00 Neuvedené EUR 6. Júl 2018 97169